KATWIJK – Bijna acht van de tien inwoners van 19 jaar en ouder in Hollands Midden vinden hun eigen gezondheid goed of zelfs zeer goed. Daarmee is Hollands Midden één van de best scorende regio’s in Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van alle GGD’en, het CBS en het RIVM.

In het najaar van 2016 hebben bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder aan dit landelijke vragenlijstonderzoek meegedaan. In de regio Hollands Midden hebben zo’n 23.000 mensen de vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst zijn allerlei gezondheidsonderwerpen nagevraagd. Naast ervaren gezondheid waren dat bijvoorbeeld langdurige aandoeningen, ervaren belemmeringen in dagelijkse activiteiten, zorgbehoefte en leefstijl.

Opmerkelijke uitkomsten
Eén op de drie inwoners in Hollands Midden geeft aan dat gezondheidsproblemen hen belemmeren in hun dagelijkse activiteiten. Ook zegt een derde dat ze één of meer langdurige aandoeningen hebben. Een andere uitkomst die opvalt is dat één op de elf inwoners van 19 jaar of ouder ernstig eenzaam is. Dit geldt zowel voor 65-plussers als voor 19- tot 65-jarigen. Ook het percentage inwoners met een hoog risico op een angststoornis of een depressie is sinds 2012 gestegen. Het percentage mensen van 65 jaar en ouder dat behoefte heeft aan zorg vanwege hun gezondheid en die zorg niet ontvangt is gestegen van 9% naar 13%.

In het onderzoek zijn ook vragen gesteld over een aantal leefstijlonderwerpen, zoals roken, bewegen en overgewicht. Voor roken en bewegen scoort Hollands Midden wat beter dan de rest van Nederland. En Hollands Midden telt meer mensen die voldoen aan de norm voor gezond bewegen. Die norm is minimaal vijf dagen per week 30 minuten per dag matig intensief bewegen. In Hollands Midden voldoet 66% van de mensen daaraan, gemiddeld in Nederland is dit 63%. Het percentage mensen met overgewicht is in Hollands Midden gelijk aan de rest van Nederland: 49%.

Verdere analyse en aanpak
In het onderzoek zijn veel gegevens verzameld die de GGD de komende tijd gaat verder analyseren en beschrijven om zo mogelijke oorzaken en trends te achterhalen. Op basis daarvan geven zij advies aan bijvoorbeeld gemeenten over de aanpak van gezondheidsproblemen.

Comments

comments

DELEN