De gemeente Katwijk heeft in 2015 een onderzoek uit laten voeren naar de naleving van de leeftijdsgrens.

In dit onderzoek wordt gekeken naar de mate waarin alcoholverstrekkers in de gemeente zich houden aan de leeftijdsgrens van 18 jaar. Supermarkten scoren erg goed in het onderzoek. Strandpaviljoens en sportverenigingen scoren wederom slecht.

Bij het onderzoek, wat om de twee jaar wordt uitgevoerd, wordt gebruik gemaakt van mysteryguests. Dit zijn jongeren onder de 18 jaar, die bij alcoholverstrekkers een poging doen om alcohol te kopen. De jongeren worden begeleid door onderzoekers, die bijhouden hoe vaak het de jongeren lukt om toch alcohol aan te schaffen.

De gemeente heeft door het nalevingsonderzoek, dat sinds 2007 voor de 5de keer is uitgevoerd, goed zicht op alcoholverstrekkers die stelselmatig een slechte score halen. De gemeente gaat hiermee rekening houden in het handhavingsbeleid. Wanneer de mysteryguests een overtreding van de leeftijdsgrens constateren, kan dit leiden tot een boete van 1350 euro. De gemeente stuurt de slecht scorende alcoholverstekkers op korte termijn een brief, waarin men hiervoor wordt gewaarschuwd. De alcoholverstrekkers die de leeftijdsgrens niet zo nauw nemen, krijgen nog een laatste kans om in de komende periode orde op zaken te stellen. Later dit jaar gaan de mysteryguests weer op pad.

Het algemene nalevingspercentage is gedaald ten opzicht van het laatste nalevingsonderzoek in 2013. Toen was het percentage dat de leeftijdsgrens naleefde bij een aankooppoging 43%. Nu is dit percentage 35%. Deze daling is gedeeltelijk te verklaren door het verhogen van de leeftijdsgrens voor alcohol. Landelijk is in de cijfers terug te zien dat statistieken licht dalen sinds de verhoging van de leeftijdsgrens. Supermarkten, slijterijen en cafés scoren goed in het onderzoek. Supermarkten hebben zelfs een nalevingspercentage van 79%. Dit is uitzonderlijk hoog. Strandpaviljoens en sportverenigingen scoren beide onder de 10%. Hiermee zijn deze sectoren de enige die achterblijven bij het landelijke gemiddelde. De andere sectoren in de gemeente Katwijk scoren boven het landelijk gemiddelde nalevingspercentage voor de betreffende sector.