Voor de zomer heeft een grote groep betrokken bewoners en ondernemers uit Rijnsburg Noord als gezamenlijk verlangen geformuleerd: “Sterker maken wat al sterk is”.

Vervolgens hebben zij samen met de gemeente een Ontwikkelingskader en Uitvoeringsplan uitgewerkt. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ”Dit kader geeft richting aan lopende en nieuwe projecten in Rijnsburg Noord. Zowel projecten van de gemeente als particulieren. Ik verwacht dat deze heldere en breed gedragen visie ondernemers stimuleert om concrete acties te nemen voor de verdere ontwikkeling van het gebied”.

Prettig wonen, werken en recreëren
In het Uitvoeringsprogramma staan 24 projecten beschreven die ervoor kunnen zorgen dat het in Rijnsburg Noord op korte en lange termijn prettig wonen, werken en recreëren is. Ze variëren van groot tot klein, met een functie alleen voor Rijnsburg Noord of voor heel Rijnsburg. Op basis van het gezamenlijk verlangen én de doelstellingen (zoals bijvoorbeeld: sportief en groen Rijnsburg, Rijnsburg Noord is een sierteeltgebied en goede bereikbaarheid van bedrijven) zijn alle projecten ten opzichte van elkaar vergeleken en geprioriteerd.

Top 10
In de top 10 staan projecten die het meeste bijdragen aan de ontwikkeling van Rijnsburg Noord; de zogenaamde sleutelprojecten. Er is een aanzienlijke investering nodig om deze projecten uit te voeren. Ook kunnen sommige projecten niet los van elkaar uitgevoerd worden. Daarom is met betrokken ondernemers binnen deze tien een onderscheid gemaakt tussen een Top-5 en de overige sleutelprojecten.

Top-5
Auto-ontsluiting Middelmors, rotonde Trappenberg-Kloosterschuur, rotonde Waardlaan, ontsluiting Vinkenweggebied voor vrachtverkeer, verruiming bestemmingsruimte Sierteelt.

Overige vijf sleutelprojecten
Reservering ruimte voor Sport en Recreatie in Middelmors, uitbreiding velden en parkeren Rijnsburgse Boys, aanpassing aansluiting Bankijkerweg – Voorhouterweg, aanpassing snelheidsregime Voorhouterweg naar 30 km/u, aanleg ‘GOM-weg’ Trappenberg -Klooster-schuur.

Hoe bekostigen?
Per project zijn de betrokken partijen, verwachte financiële investeringen, specifieke baathebbers en verwachte opbrengsten in beeld gebracht. In het ontwikkelingskader worden verschillende mogelijkheden aangegeven als kostendragers. Om de financiering van de vijf voorrangsprojecten van de grond te krijgen is verder onderzoek noodzakelijk.

Gedeelde verantwoordelijkheid
De gemeente heeft belang bij de uitvoering van de vijf voorrangsprojecten. Alhoewel de gemeente al in twee van de vijf voorrangsprojecten (rotonde Waardlaan en Sierteeltcluster) investeert wil de gemeente ook een bedrag vrijmaken om bij te dragen aan de kosten van de aanleg van de rotonde Trappenberg-Kloosterschuur. “De gemeente neemt hiermee haar verantwoordelijkheid. We vertrouwen er op dat dit ook voor de belangrijke baathebbers geldt en dat men zich uitgedaagd voelt”, aldus Van der Bent.

Eind december eerste sessie
Naar verwachting is eind december de eerste sessie van de gemeenteraad over het Ontwikkelingskader en Uitvoeringsplan Rijnsburg Noord. Het Ontwikkelingskader en Uitvoeringsplan Rijnsburg Noord staat op www.katwijk.nl/rijnsburgnoord

Foto: Google Maps

Comments

comments

DELEN