Kandidaten gezocht voor Meerburgprijs

De D.F.E. Meerburgprijs is een geldprijs die jaarlijks wordt toegekend aan personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk maken voor culturele, industriële of handelsactiviteiten. Personen en instellingen uit de hele gemeente komen in aanmerking voor de prijs, die wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie.


Kent u een persoon of vereniging die hiervoor in aanmerking komt? Geef deze dan op bij de Stichting Herinneringsfonds door het indienen van een schriftelijke aanvraag, voorzien van een financiële onderbouwing. De aanvraag stuurt u naar de Stichting Herinneringsfonds, t.a.v. de burgemeester van Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Doet u dit voor 1 december.

De Stichting Herinneringsfonds werd opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg in 1989. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de stichting die jaarlijks de prijs van duizenden euro’s toekent. Het Stichtingsbestuur nodigt personen en instellingen uit de hele gemeente uit een aanvraag in te dienen.

Voor meer informatie en de statuten van de Stichting kijkt u op www.katwijk.nl (zoek op Meerburgprijs) of neemt u contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Katwijk, tel. (071) 406 5001.