Nu het hoofdcontract van de RijnlandRoute gegund is aan aannemerscombinatie Comol5 lijkt de kans op beweegbare bruggen bij de A44 steeds kleiner.

De provincie wilde het plan (zonder beweegbare bruggen) alleen verbeteren als de RijnlandRoute meer dan 30 procent goedkoper zou uitvallen dan begroot. Comol5 haalt ‘slechts’ 11 procent.

 

Slecht nieuws voor de gemeente Katwijk dus. De gemeente had en heeft de wens dat de bruggen over de A44 beweegbaar blijven.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Dat het aanbestedingsvoordeel nu lager uitvalt dan de door de provincie gestelde 30%, betekent voor Katwijk nog niet dat het open houden van de bruggen kansloos is. Dit percentage is pas recent door de provincie bepaald. Eerder werd altijd gesproken over een ‘substantieel’ aanbestedingsvoordeel. Een voordeel van 11% vinden wij substantieel. De provincie heeft wel toegezegd de aannemerscombinatie te vragen om een aanvullende aanbieding te doen voor het beweegbaar houden van de bruggen.’

Katwijk is al lange tijd aan het streden om de bruggen beweegbaar te houden. Zelfs een gang naar de rechter mocht niet baten, de bezwaren bleken ongegrond.

Het hoofdcontract heeft betrekking op het gedeelte tussen de A4 en de A44. De aanpassingen aan de Tjalmaweg maken hier geen onderdeel van uit. Dit krijgt in een volgende aanbesteding een plek. De gemeente overlegt met de provincie om de inpassing van dit gedeelte te verbeteren.

Het hoofdcontract is nog niet definitief. Andere partijen die het contract willen kunnen nog bezwaar aantekenen.

Comments

comments

DELEN