Een delegatie van het hoogheemraadschap van Rijnland, Greenport Duin- en Bollenstreek en enkele ondernemers uit de regio bezochten op woensdag 31 mei de glastuinbouw in Valkenburg (ZH).  De zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven, die per 1 januari 2018 in werking treedt, stond hierbij centraal.  Tijdens een kasgesprek en twee bedrijfsbezoeken bespraken de deelnemers de praktische gevolgen van de zuiveringsplicht. De conclusie is dat met name voor de grondgebonden teelten er nog veel onduidelijk is.

Per 1 januari 2018 geldt voor elk glastuinbouwbedrijf een individuele zuiveringsplicht van bedrijfsafvalwater (inclusief drainage). Gemiddeld moet 95% van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen worden gezuiverd. Dit betekent dat glastuinbouwondernemers moeten investeren in een zuiveringsinstallatie of een emissieloze teelt. Het Hoogheemraadschap en de gemeente zien toe op de uitvoering van deze plicht.

Hoofdlijnenakkoord
Een groot aantal partijen, waaronder LTO Glaskracht Nederland,  Unie van Waterschappen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu sloten vorig jaar oktober een hoofdlijnenakkoord over de verplichte zuivering van restwaterstromen op glastuinbouwbedrijven. Maar in de praktijk blijken  tuinbouwondernemers toch tegen een aantal problemen aan te lopen.

Kwel
Een praktische vraag is of de leveranciers van goedgekeurde zuiveringsinstallaties aan de vraag vanuit onder andere de glastuinbouw kunnen voldoen. Voor bedrijven die in de grond telen en te maken hebben met kwel is er een structureel probleem.  Zij zouden door kwel soms tot 10 keer de hoeveelheid water moeten zuiveren dan dat zij zelf gebruiken.

Tijdens het kasgesprek gaf hoogheemraad Martine Leewis aan dat ze graag in contact komt met deze bedrijven, zodat er eventueel naar een passende oplossing gezocht kan worden:,, Op basis van de nieuwe wetgeving verwacht ik maximale inzet van de sector, zoals ook Rijnland zich inzet voor het verbeteren van de waterkwaliteit.  Voor de glastuinbouw zal in een aantal gevallen een maatwerk oplossing nodig zijn. Daar sta ik voor open.  Daarnaast moeten we niet vergeten dat de zuiveringsplicht een tussenstap is.  Er is een ambitie uitgesproken en er zijn afspraken gemaakt om in 2027 nagenoeg emissieloos te telen. Dat is het uiteindelijke doel.”

Klaas Jan van der Bent, coördinerend wethouder Greenport Duin- en Bollenstreek: “Vanuit de Greenport zien we dat ondernemers tegen deze plicht aanlopen. Door hoogheemraadschap, de gemeente en ondernemers bij elkaar te brengen, ontstaat begrip voor de individuele problematiek en draagvlak voor een gezamenlijke aanpak.”

Tijdens de bedrijfsbezoeken bij Van der Boog & Van der Bosch (grondgebonden teelt) en Rodewijk Rozen (substraatteelt) in Valkenburg gaven ondernemers aan hoe zij de zuiveringsplicht ervaren.

Ondernemer Henk van der Boog: “Mensen willen in 2018 ook nog mooie bloemen. Het is dus zaak om snel duidelijkheid te krijgen hoe wij als ondernemers om moeten gaan met de zuiveringsplicht. Met name voor bedrijven met grondgebonden teelten”

De conclusie van het bezoek is dat voor een soepele implementatie van de zuiveringsplicht overleg noodzakelijk blijft tussen ondernemers, hoogheemraadschap en de gemeente. Juist omdat pas in de komende maanden duidelijkheid wordt verwacht over hoe de zuiveringsplicht nou precies uitwerkt en wat de leveringstijd wordt van de zuiveringsinstallaties.

 

Comments

comments

DELEN