Katwijk blij met start RijnlandRoute

De Raad van State heeft met haar uitspraak van woensdag 27 januari vastgesteld dat de RijnlandRoute er definitief komt.

Nagenoeg alle bezwaren die tegen het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van de RijnlandRoute zijn ingediend, zijn ongegrond verklaard. Ook de bezwaren van de gemeente Katwijk tegen het inpassingsplan zijn hiermee van tafel. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Hoewel wij een aantal belangrijke punten in het inpassingsplan graag anders hadden gezien, zijn wij verheugd dat de rechter groen licht heeft gegeven voor de definitieve aanleg van deze voor ons belangrijke oost-west verbinding. We hebben de RijnlandRoute hard nodig’.

Ondanks dat Katwijk zelf op drie punten beroep had aangetekend tegen de RijnlandRoute, is de gemeente een groot voorstander van de weg. De aanleg van de weg is noodzakelijk voor een goede verkeersafwikkeling en –doorstroming. Wethouder Van der Bent: ‘De RijnlandRoute gaat veel betekenen voor de bereikbaarheid van Katwijk en de regio. Het gemeentelijk bestuur heeft zich niet voor niets jarenlang succesvol voor de weg ingezet’.

De gemeente ziet in het PIP drie ernstige knelpunten: de aansluiting van de RijnlandRoute op de N206 bij de gelijkvloerse kruising met de N441 en bij de Molentuinweg, het ontbreken van een goede aansluiting van de Zijlhoek op de N206 en het vastzetten van de Torenvlietbrug. De gemeente vreest voor het vastlopen van het verkeer vanaf de RijnlandRoute bij de kruising met de Wassenaarseweg (N441). Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘De RijnlandRoute heeft een aantrekkende werking op het verkeer, terwijl de situatie na de kruising met de Wassenaarseweg blijft zoals die is. De provincie heeft tijdens de zitting bij de Raad van State aangegeven dat zij op deze plek tot 2025 geen problemen in de doorstroming verwacht, maar onderkent dat de situatie na 2025 wel eens minder rooskleurig kan zijn. De provincie heeft echter toegezegd dit probleem in de toekomst op te kunnen lossen’.

Ook het mogelijk vastzetten van de brug is nog niet definitief. De provincie heeft eerder toegezegd dat er in geval van een aanbestedingsvoordeel gekeken zou worden wat de eventuele meerkosten van het openhouden van de bruggen zouden zijn. Nu de uitspraak van de Raad van State bekend is, zal het aanbestedingstraject snel worden gestart. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Wij staan nog steeds op het standpunt dat de aanleg van de RijnlandRoute niet tot onacceptabele situaties in onze gemeente mag leiden. De problemen die wij voorzien hadden we natuurlijk liever op voorhand opgelost, maar onze insteek is dat wij constructief met de provincie in overleg blijven om naar verbeteringen van het plan te kijken’.