Het college van burgemeester en wethouders gaat het komende jaar het parkeerbeleid evalueren. Dit was al eerder afgesproken met de gemeenteraad.

De gemeente vraagt zich af of de doelstellingen worden bereikt, of de parkeerlasten eerlijk worden verdeeld en hoe er meer geld kan worden opgehaald zonder de tarieven te verhogen.

Met het tekort van vier ton op de parkeeropbrengsten zit de gemeente niet, “de lagere parkeeropbrengsten in 2015 worden opgevangen door lagere parkeerkosten. Dit betekent dat de opbrengsten toereikend zijn om de kosten te betalen. Een van de redenen van de lagere opbrengsten is dat de parkeergarage aan de Boulevard die pas in 2015 is geopend. In de begroting van 2016 is al rekening gehouden met lagere opbrengsten.”

Comments

comments

DELEN

1 REACTIE

  1. jawel, politieke besluiten op religieuze grondslagen kosten de gemeenschap geld. De derving om op de zondagen gratis te laten parkeren, bedraagt naar schatting 142.000 per jaar.

    • Er is in onze rechtsstaat zoveel als vrijheid van godsdienst, Droes. Dat zal je toch wel moeten accepteren. Ik vind het collegecoorstel om het parkeren te evalueren via een onderzoek dan ook een goed besluit. Zo kom je tot een weloverwogen en gedegen besluit. Als je in het moeras zit moet je niet naar kikkers luisteren! Mijn advies zou echter zijn om al die lokale belastingen af te schaffen en vervolgens door te berekenen in de wegenbelasting. Maar dat is een ander chapiter.