De gemeente Katwijk gaat geen windturbines bij het Valkenburgse Meer ontwikkelen. Het grootste gedeelte van de gemeenteraad is tegen, het college van burgemeester en wethouders is tegen, ondernemers in het gebied zijn tegen en bewoners van de Stevenshof zijn tegen. Het is nu de vraag wat de provincie gaat doen. Er ligt een afspraak uit 2014 tussen gemeente en provincie over de ontwikkeling van windturbines. De provincie zou nu het heft in eigen hand kunnen nemen, en op eigen houtje windturbines proberen te ontwikkelen.

Wethouder Mostert voelt zich gesterkt door het verzet in de gemeenteraad. Verder is er een uitgebreid onderzoek geweest met als uitkomst dat de komst van windturbines daar veel nadelige effecten hebben, en het financieel lastig haalbaar. De wethouder wacht nog even een laatste onderzoek af voordat hij laat weten aan de provincie de ‘inspanningsverplichting’ terug te geven.