De gemeente Katwijk wil dit jaar ruim een half miljoen euro investeren in het verduurzamen van zes gemeentelijke gebouwen.

“Wij stellen aan de raad voor krediet beschikbaar te stellen en de kosten van deze maatregelen te dekken door lagere energielasten”, aldus wethouder Van der Spijk .

Als eerste worden het gemeentehuis, de gemeentewerf, de parkeergarages en het Kwadrant aangepakt. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het isoleren van daken, het vervangen van ketels of het aanbrengen van LED-verlichting. Op sommige gebouwen komen zonnepanelen die zelf energie opwekken. De maatregelen moeten een besparing van 17,8% op de energienota opleveren.

Wethouder Jacco Knape van Duurzaamheid: “We moeten nu onze wereldwijde CO2-uitstoot terugdringen. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, inwoners, bedrijven en organisaties. Als gemeente stimuleren we niet alleen anderen om te investeren in duurzaamheid en energiebesparing. We doen dat zelf ook, te beginnen met onze eigen gebouwen. Door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 zet de gemeente in op het tegengaan van opwarming van de aarde. Met deze maatregelen geeft de gemeente uitvoering aan het energieprogramma.”

Energieverbruik
De gemeente is eigenaar van ruim 160 panden. Hiervan maken 67 panden deel uit van het maatschappelijk vastgoed. Dit zijn onder andere wijkgebouwen, sportaccommodaties en musea. Jaarlijks verbruiken de gemeentelijke gebouwen circa 1,2 miljoen kWh elektra en 100.000 m3 gas. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat en groot deel van de gemeentelijke gebouwen een laag energielabel heeft. Op de energierekening kan de gemeente een flinke winst te behalen. Om de stroom- en verwarmingskosten omlaag te krijgen, is wel een investering nodig. Deze worden gedekt door lagere energielasten. De meeste investeringen worden terugverdiend doordat energie wordt bespaard of zelfs opgewekt. De maatregelen sluiten zoveel mogelijk aan bij natuurlijke momenten van onderhoud.

Verduurzamen in fasen
De gemeente verduurzaamt de gebouwen die naar verwachting nog lange tijd in eigendom blijven en die daarnaast groot genoeg zijn om de maatregelen effect te laten hebben. De gemeente heeft nu voor 6 gebouwen maatregelen op de rol staan die dit jaar worden uitgevoerd. Als eerste krijgen de parkeergarages Princehaven en de Rooie Buurt energiezuinige LED-verlichting en bewegingsschakelaars. De verlichting brandt dan alleen nog als er mensen in de garage aanwezig zijn. Naar verwachting leveren deze maatregelen een besparing van 50 procent op. Later komen er zonnecollectoren op de daken van het Kwadrant, de gemeentewerf en het gemeentehuis. De gemeente heeft via het fonds ‘Stimulering Duurzame Energie’ hiervoor subsidie ontvangen. Het gaat om bijna 170.000 euro

In medio 2017 volgt een tweede fase met gebouwen van het Sportbedrijf en het Welzijnskwartier. Investeringen in de overige gemeentelijke gebouwen zullen in de laatste fase, naar verwachting in 2018, meegenomen worden. Het pakket aan maatregelen is te omvangrijk om alle panden tegelijk te verduurzamen.

Besluitvorming
Naar verwachting beslist de gemeenteraad in maart over dit voorstel. Na het raadsbesluit wordt gestart met de uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen.

Comments

comments

DELEN

2 REACTIES

  1. Word et anders ook gien tijd voor geweune kattekse wethouders, een van spijk in een knape waar komme die lui allemaal vandaan man

  2. Ik denk wel een goed idee.

    Nog een idee. Al dat geneuzel over een plaats voor de muziekschool. Misschien het ID college aan de Jan Evertsenlaan in Katwijk. De hut staat al een poosje leeg en te huur / te koop. Ik denk na wat aanpassingen een mooi plekje. Niet te ver van oude locatie, in de avonden meestal redelijke parkeer mogelijkheden. Plein bij Aquamar / Triumfatorkerk.

Comments are closed.