De gemeente Katwijk hoeft geen extra asielzoekers op te vangen van de regio. 18 gemeenten in de regio’s Leiden, Alphen, Gouda hebben afspraken gemaakt over de opvang van 2200 vluchtelingen. Elke gemeente in dit gebied gaat op basis van inwonersaantallen de komende jaren asielzoekers opvangen.

De gemeenten wachten niet de spreidingswet van het kabinet, maar maken nu alvast afspraken. Die wet dwingt gemeenten tot opvang van asielzoekers.

De gemeente Katwijk moet volgens de afspraken 280 asielzoekers opvangen. Omdat er al een permanent Asielzoekerscentrum gevestigd is in Katwijk, vangt Katwijk al 530 asielzoekers op. De aanvraag voor de opvang van 280 asielzoekers valt dus ruim binnen het huidige aantal vluchtelingen dat Katwijk nu al opvangt.

De gemeenteraden in de regio moeten de afspraken nog goedkeuren. De gemeenteraad van Katwijk behandelt op donderdag 23 maart het voorstel voor de opvang van asielzoekers. Iedereen is welkom van 19.45 uur tot 20.45 uur. Het is mogelijk om in te spreken.

Alleenstaande minderjarige kinderen
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft daarnaast gevraagd of Katwijk, binnen de bestaande afspraak van maximaal 600 te huisvesten vluchtelingen, wil nadenken over de opvang van een groep alleenstaande minderjarige kinderen(AMV’s).

Het gaat hier om kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gevlucht. Deze groep kinderen in de leeftijd van 13 tot 17,5 jaar krijgt 24 uur per dag zorg, begeleiding en beveiliging. In een gezamenlijk onderzoek bekijken de gemeente en het COA of dit mogelijk is.