Katwijk Marketing verzorgt de promotie voor de gemeente Katwijk. De taken van de stichting lopen uiteen van het bij elkaar brengen van relevante lokale organisaties en het ontwikkelen van promotiecampagnes, tot het coördineren en gedeeltelijk verzorgen van de dienstverlening van VVV Katwijk. Om openheid te geven over de prestaties, maakt Katwijk Marketing sinds 2015 jaarlijks een terugblik. Recent werd de terugblik 2017 gepresenteerd.  

Belangrijk om openheid te geven
De stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente en door bijdragen uit het bedrijfsleven. Katwijk Marketing vind het belangrijk dat deze partijen weten waaraan hun geld wordt besteed. Citymanager Piet de Vries legt uit: “Wij krijgen nog steeds vragen over wat we nu eigenlijk precies doen en welke resultaten dat oplevert. Ook uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat er vaak nog veel onduidelijkheid bestaat over onze activiteiten. We geven graag openheid en vinden het belangrijk om tijd en energie steken in de contacten met onze belanghebbenden.“ Ook in het jaarplan voor 2018 van de organisatie, dat in januari werd gepubliceerd, is te lezen dat er veel aandacht wordt gegeven aan het informeren van de achterban.

Meer pagina’s, maar toch makkelijker te lezen.
De terugblik van 2017 telt meer pagina’s dan die van de voorgaande jaren. Toch heeft Katwijk Marketing opnieuw veel aandacht besteed aan de leesbaarheid en toegankelijkheid van het stuk. De teksten zijn kort en krachtig en de resultaten worden overzichtelijk weergegeven. De terugblik sluit af met een samenvatting van de belangrijkste prestaties en resultaten. Deze samenvatting wordt ook als losse infographic aangeboden voor degenen die snel de hoofdlijnen willen scannen.

Mooie resultaten
De terugblik laat mooie prestaties zien. De personele bezetting en het budget bleven gelijk, maar de resultaten lieten opnieuw een verbetering zien. Het aantal volgers van de sociale mediakanalen steeg, de kosten per (aangeklikte) online advertentie daalden en de activiteiten binnen de STAD+KUST samenwerking leverden een flink bereik op. Er werden meer bijeenkomsten georganiseerd dan ooit tevoren en het aantal overnachtingen dat werd geboekt via het platform booking.com steeg met maar liefst 15 %.

Uitdaging
Citymarketeer Annemarie Guijt vond het een uitdaging om deze vernieuwde versie van de terugblik te maken. “We willen het onze achterban zo gemakkelijk mogelijk maken om zich een beeld te vormen van onze activiteiten. En we gaan met onze tijd mee, dat betekent: waar dat kan plaatjes gebruiken en bondig schrijven. Maar we willen ook weer niet te weinig vertellen. Om te laten zien hoe veelomvattend onze taken eigenlijk zijn én om zo transparant mogelijk te communiceren over onze prestaties. Het bepalen wat voor de grote groep belanghebbenden precies de juiste verhouding is tussen details en grote lijnen, dat vond ik een grote uitdaging.”

De terugblik is inmiddels verstuurd naar de abonnees van de digitale nieuwsbrief van Katwijk Marketing. Een online versie is bovendien te vinden via www.katwijkmarketing.nl.
Geïnteresseerden kunnen ook een printversie opvragen bij Annemarie Guijt via aguijt@katwijkmarketing.nl of (071) 303 07 07.

Comments

comments

DELEN