De samenwerkingsovereenkomst ‘Plan Duinvallei’ van de gemeente Katwijk en Campri Vastgoed b.v. is volgens de gemeente Katwijk financieel niet haalbaar.

Alle onderzochte mogelijkheden leiden tot grote financiële tekorten. Hierdoor ontstond een impasse. De gemeente Katwijk en Campri zijn op basis van een minnelijk voorstel van de gemeente in gesprek geweest om tot een oplossing te komen. “Helaas zijn we er samen niet uitgekomen. Daarom heeft Katwijk besloten de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en de rechter te vragen deze ontbinding te bekrachtigen”, aldus wethouder Klaas Jan van der Bent. De verwachting is dat het wel een jaar kan duren totdat de rechter uitspraak doet.

De gemeente Katwijk en Campri Vastgoed b.v. (een combinatie van a.s.r. vastgoedontwikkeling en Noorlander Bouw) hebben in het verleden een overeenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van ‘plan Duinvallei’: woningbouw in combinatie met de verlegging en verdieping van de N206.
In 2014 hebben de gemeente en Campri verschillende varianten voor de N206 onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat, met de toegezegde bijdragen van de provincie Zuid-Holland en de gemeente, zelfs de minimale ‘goedkoopste variant’ financieel niet haalbaar was. De provincie was niet bereid om extra geld te steken in ‘plan Duinvallei’. Van der Bent: “Voor Katwijk was daarmee overduidelijk dat de overeenkomst met Campri niet haalbaar is. Hiermee is het plan Duinvallei van de baan. De problemen rondom de N206 blijven echter bestaan. Daarover gaan we nadenken nadat de rechter uitspraak heeft gedaan”.

Hoe nu verder? Na de ontbinding van de overeenkomst Duinvallei gaat een oudere overeenkomst met Campri voor de ontwikkeling van Zanderij-Westerbaan weer herleven. Op grond hiervan resteert nog een kleine bouwopgave. De gemeente verwacht dat er tot de gerechtelijke uitspraak weinig zal gebeuren met het gebied. “Wij ontvangen de laatste tijd steeds meer klachten over de slechte en onveilige staat van het gebied waar bouwhekken omheen staan. Waar mogelijk zal de gemeente zich inzetten om deze situatie te verbeteren en het gebied (tijdelijk) netjes te maken. Maar omdat een groot gedeelte van de grond in eigendom is van Campri zijn wij afhankelijk van hun medewerking”.