Voor de vastlegging van alle gebouwen, wegen, water en groen in Nederland wordt een nieuwe digitale kaart gemaakt: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT wordt de nieuwe digitale topografische kaart van Nederland, en vervangt de vele verschillende kaarten die tot nu toe door overheden werden gebruikt.

De kaart wordt samengesteld en actueel gehouden door de zogenaamde bronhouders:

– Gemeenten
– Provincies
– Waterschappen
– Rijkswaterstaat
– Pro Rail
– Ministerie van Defensie
– Ministerie van EZ
Vanaf 1 januari 2017 moeten alle gegevens ingevoerd zijn, en kan iedereen de BGT vrij gebruiken. Op woensdag 6 juli ontving wethouder Klaas Jan van der Bent de oorkonde voor het aanleveren van alle gegevens over gemeente Katwijk.

Het Rijk heeft in 2013 wettelijk vastgelegd dat de BGT er moet komen, omdat het belangrijk is de totale topografie van Nederland op een eenduidige manier vast te leggen, actueel te houden, en voor iedereen beschikbaar te stellen. Iedere gemeente, provincie of waterschap is verplicht om de topografische gegevens inzichtelijk te maken en bij te houden voor het gebied dat zij beheren. De opgebouwde gegevens moet ook voldoen aan strenge landelijke normen. De BGT is op veel terreinen toe te passen zoals bijvoorbeeld beheer van de openbare ruimte, ruimtelijke ordening, veiligheid en nutsvoorzieningen. Overheden passen de BGT bijvoorbeeld toe als ondergrond voor verschillende bedrijfsprocessen zoals het inplannen van groenbeheer, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing, het in kaart brengen en analyseren van zorggegevens of het vastleggen van evacuatieroutes. Ook zijn de gegevens van deze kaart de basis voor navigatiesystemen. De BGT gaat uiteindelijk zorgen voor betere dienstverlening aan inwoners en ondernemers, doordat interne processen hierdoor beter op orde zijn. Wilt u de kaart bekijken? Kijk dan op de website.

– website publieke dienstverlening op de kaart

De medewerkers van team Vastgoed en Geo-informatie van gemeente Katwijk zijn de afgelopen jaren intensief bezig geweest met het omzetten van bestaand kaartmateriaal naar de BGT. Zij hebben daarbij ook samengewerkt met onder andere de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Van ruim 400 gemeenten is Katwijk de 128e bronhouder die nu volledig op de kaart is geplaatst.

Comments

comments

DELEN