Katwijk is sinds 17 mei aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ, het centrale loket waar de WOZ-gegevens van alle gemeenten te verkrijgen zijn. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heeft de aansluiting begeleid. Via de website www.wozwaardeloket.nl kan elke burger informatie opvragen.

Eén landelijk loket
Eén landelijk loket is gemakkelijk voor de afnemers van WOZ-gegevens, zoals waterschappen, de Belastingdienst en het CBS. Het landelijk loket is ook beschikbaar voor nieuwe afnemers van de Basisregistratie WOZ, zoals het notariaat, banken en verzekeraars.

Katwijk voldoet aan kwaliteitscriteria
Door het koppelen van de gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) met de gegevens die de gemeente en de BSGR hanteren voor de bepaling van de WOZ-waarde, voldoet Katwijk aan de kwaliteitsnormen. Deze worden voorgeschreven door de landelijke toezichthouder voor de WOZ, de Waarderingskamer.

Wet Waardering Onroerende Zaken
De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen die burgers moeten betalen, zoals de WOZ-aanslag, waterschapslasten en de belastingaanslag. De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 openbaar en is in te zien via het WOZ-waardeloket.

Hierdoor kan iedereen de WOZ-waarde van zijn woning vergelijken met de waarde van andere woningen. Nog niet alle gemeenten zijn klaar met het koppelen van de gegevens. Daarom zijn nog niet alle gegevens zichtbaar bij het WOZ-waardeloket.

Verbeteren digitale dienstverlening
“Een belangrijke stap in de verbetering van een digitale dienstverlening”, aldus wethouder Krijn van der Spijk, die de gemeentelijke belastingen in zijn portefeuille heeft. “Deze aansluiting vergroot het informatienetwerk. De koppeling van de BAG en de WOZ garandeert een eenduidig informatiebestand en draagt bij aan het vertrouwen in de kwaliteit van de informatiehuishouding van de overheid.”

Comments

comments

DELEN