De ‘afvalchallenge’ van de gemeente Katwijk gaat bijna van start. Het initiatief waar een wijk 250 euro mee kan verdienen moet ervoor zorgen dat er minder restafval wordt ingezameld. Inwoners moeten volgend jaar 75 procent van het afval gescheiden inleveren. Nu is dat 49 procent.

In de maanden juli, augustus en september haalt de gemeente het gft wekelijks op. De wijken Rijnsoever en Zanderij in Katwijk, Frederiksoord in Rijnsburg en Duyfrak in Valkenburg doen mee. Ook waar het GFT op dinsdag wordt opgehaald doet mee.

Proeven
In de dinsdagwijk wordt tijdelijk het zomer-gft weer ingevoerd.

In de Zanderij worden in diverse straten verzamelcontainers geplaatst voor het gft. Inwoners brengen hun keukenafval bij de verzamelcontainer en blijven hun tuinafval in hun eigen groencontainer gooien.

In Frederiksoord worden rond de Floralaan de restcontainers omgebouwd naar pmd-containers. Zo kunnen de inwoners hun plastic dichter bij huis kwijt.

In ’t Duyfrak en de straten aan de Rijnsoever (aan de kant van Golfstroom) krijgen inwoners een (extra) container voor het pmd. Tijdens deze zomerperiode wordt het plastic opgehaald door de gemeente.De inwoners die in de wijken/straten wonen die aan de proeven meedoen, krijgen deze week een informatiepakket thuisgestuurd. De resultaten en ervaringen van de proeven geven de gemeente inzicht in wat inwoners helpt om afval beter te scheiden.

Wethouder Corien van Starkenburg geeft dinsdag het officiële startsein voor de actie.