Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben de door de gemeente ingediende zienswijze op het besluit de brug in de Rijksweg A44 over de Oude Rijn te vergrendelen, niet gehonoreerd.

Rijkswaterstaat heeft begin dit jaar bij de provincie het verzoek ingediend om deze brug te vergrendelen, totdat de naastgelegen nieuwe brug gerealiseerd is. Door de vergrendeling ontstaat een vaste brugconstructie. Deze nieuwe brug maakt onderdeel uit van de RijnlandRoute, en wordt volgens het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute ook een niet-beweegbare brug. Door het verlenen van de ontheffing haalt de provincie het rond 2018 geplande definitief vastzetten van de brug een aantal jaar naar voren. Gemeente Katwijk ziet grote bezwaren in het vastzetten van de brug. Nu de provincie de zienswijze ongegrond heeft verklaard, maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid een bezwaar in te dienen tegen dit GS besluit.

Het vastzetten van de brug leidt tot grote financiële schade voor het Katwijkse bedrijfsleven. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Ik vind dit op z’n zachtst gezegd een ongelukkig besluit van de provincie. Het vastzetten van de bruggen in het kader van de RijnlandRoute heeft veel weerstand opgeroepen bij met name onze lokale ondernemers. Vanuit het PIP en de Tracébesluiten voor de RijnlandRoute lopen hiertegen nog verschillende beroepszaken bij de Raad van State. Ik zou het chiquer vinden als de provincie de uitspraak van de rechter in deze zaken afwacht. Dit zou ook een beter signaal naar de betrokkenen zijn, die voor hun bedrijfsvoering deels afhankelijk zijn van transport over het water. Dat is wel iets om zorgvuldig in overweging te nemen’.

Door het vastzetten van de brug ontstaat er een maximale doorvaarthoogte van 5.40 meter. Dit betekent dat groot transport over de Oude Rijn dat een hogere doorvaart nodig heeft, niet meer mogelijk is. Volgens de rijks Tracébesluiten (TB’s) en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de RijnlandRoute worden de bruggen in de A44 en de Torenvlietbrug verbreed en vastgezet. De werkzaamheden hiervoor starten rond 2018. Door dit vastzetten naar voren te halen kunnen bedrijven hier ook niet meer op anticiperen met eventueel lopende orders.

Het ‘tijdelijk’ vastzetten van de brug in de A44 is een gevoelig punt in Katwijk. De gemeente is in februari in beroep gegaan tegen het provinciale besluit de Torenvlietbrug vast te zetten als gevolg van de RijnlandRoute. Omdat de Tracébesluiten van het rijk – waarmee de bruggen in de A44 worden vastgezet – onder de Crisis- en herstelwet (Chw) vallen, kon de gemeente, als andere overheid, hiertegen geen beroep instellen, de Katwijkse ondernemers echter wel. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Het besluit dat de provincie nu neemt over het vastzetten van de brug staat formeel los van de RijnlandRoute, maar het heeft wel hetzelfde effect. Groot transport over de Oude Rijn wordt hierdoor volledig belemmerd. Het is bij de provincie bekend dat er veel weerstand is tegen deze maatregel’.

De provincie Zuid-Holland neemt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 een besluit over het ingediende bezwaarschrift. Op 16 november a.s. beginnen de werkzaamheden om de brugdekken te vergrendelen. Dit vastzetten kan in een later stadium eventueel weer ongedaan gemaakt worden.