In onze gemeente helpen verschillende organisaties mensen die in de geldschulden zitten. “En dat gebeurt met grote inzet, professionaliteit en betrokkenheid”, constateert CDA-raadslid Jonathan Weegink na afloop van een speciale raadssessie over schuldhulpverlening.

Deze sessie vond op 24 september plaats op verzoek van de CDA-raadsfractie. Tijdens deze sessies vertelden vertegenwoordigers van de gemeente, het maatschappelijk werk en Grip op de Knip over hun werkzaamheden.

De gemeente Katwijk biedt op diverse manieren advies en hulp. In het gemeentehuis zit het Budget Informatie Punt, dat informatie, advies en hulp biedt. Ook bij het onlangs gestarte team sociale ondersteuning en bij de formulierenbrigade kunnen mensen terecht.

Uitgangspunten van het gemeentebeleid is dat mensen zo veel als mogelijk zelf verantwoordelijk zijn bij het wegwerken van schulden. Een sterke motivatie is hiervoor cruciaal. Er is altijd sprake van maatwerk. Katwijk heeft gelukkig geen wachtlijst voor schuldhulpzoekenden.

Bij de Voedselbank loopt al enige jaren het project Broodnodig. De Voedselbank is een vindplaats voor mensen met financiële problemen. Naast een voedselpakket kunnen mensen er praktische hulp krijgen van een maatschappelijk werker op het gebied van financiën.

Grip op de Knip Katwijk is in 2011 gestart vanuit het interkerkelijk overlegorgaan armoedebestrijding. Mensen met financiële problemen kunnen contact opnemen met de coördinators. Die koppelen de hulpvrager aan een schuldhulpmaatje. Grip heeft 36 maatjes: vrijwilligers die momenteel 40 hulpvragers helpen bij de administratie en het opstellen van een financieel plan. Ze begeleiden hulpvragers ook bij gesprekken met instanties.

“Ik vond het heel bijzonder om te horen dat de gemeente en de betrokken organisaties aangaven elkaar niet voor de voeten te lopen en elkaar goed weten te vinden”, aldus Weegink.

Ook bij geldschulden geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Dat gebeurt onder andere door het geven van informatie en budgetcursussen.

Toch bleek op 24 september dat er nog winst valt te behalen. Door Grip werden interessante mogelijkheden voorgesteld, zoals een inloopspreekuur in de wijk en het inkopen van trefwoorden bij Google, die zoekende hulpvragers snel aan het juiste adres helpen.

Het gemeenteplan voor schuldhulpverlening loopt dit jaar af. Het CDA kijkt met grote belangstelling uit naar het nieuwe plan. “Het is belangrijk dat mensen met geldschulden zo snel mogelijk geholpen blijven worden en dat ze uiteindelijk zelf weer grip op krijgen op hun financiën”, stelt Weegink