Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk heeft besloten niet mee te werken aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Provincie om noodopvang voor asielzoekers te realiseren op rijksgrond in het plangebied van Valkenhorst. Dit besluit volgt na het verzoek van het COA en de Provincie om bij te dragen aan de landelijke opvangcapaciteit die onder druk staat door een structureel tekort.

De burgemeester is gevraagd mee te werken aan de oprichting van een paviljoen voor 500 tot 1000 personen als tijdelijke overloop voor de faciliteiten in Ter Apel.

Katwijk draagt echter al bij aan de opvang van asielzoekers met het asielzoekerscentrum aan de 1e Mientlaan en heeft recentelijk ingestemd met de opvang van 40 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). Op basis van deze reeds geleverde bijdragen heeft het college besloten niet verder mee te werken aan extra opvangcapaciteit op de voorgestelde locatie.

Het college bereidt zich nu voor op mogelijke scenario’s die kunnen volgen uit dit besluit en zal de gemeenteraad op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en de juridische positie van de gemeente in deze kwestie.