Een team van Stichting Help ons Helpen afgereisd is naar India om haar projecten in India te bekijken. Deze projecten bestaan uit hulpverlening aan weduwen, wezen en gezinnen in nood, maar ook uit het ondersteunen van voorgangers en het realiseren van schoon watervoorzieningen in afgelegen dorpen.

Tijdens de laatste reis heeft het team mogen zien hoe de eerste waterpomp geplaatst is. Op vrijdag 23 oktober is de boor in de grond gegaan en heeft het dorp op 24 oktober voor de eerste keer schoon water kunnen ophalen.
De pomp is gerealiseerd op het terrein van de lokale kerk en is toegankelijk voor het gehele dorp. Schoon water is belangrijk voor de gezondheid binnen het dorp, wat tot noch toe gebruik heeft gemaakt van een waterbron met stilstaand water. Stilstaand water verhoogd de kans op ziekten, zoals malaria, enorm. Stichting Help ons Helpen is daarom zeer verheugd en dankbaar dat zij deze stap heeft mogen zetten. De stichting heeft de mogelijkheid om in nabije dorpjes nog twee waterpompen te plaatsen, hiervoor is Stichting Help ons Helpen afhankelijk van sponsors. Voor nu wil Stichting Help ons Helpen willen alle donateurs, vrijwilligers en klanten van de Kringloopwinkel van Help ons Helpen bedanken voor de bijdrage die zij geleverd hebben aan het plaatsen van deze eerste waterpomp.

U kunt dit project ondersteunen! Email even naar info@missiongrace.nl of stort een gift op: NL98INGB0005554416 t.n.v. Stichting Help ons Helpen o.v.v. waterpomp India.

Bron foto: https://en.wikipedia.org