Zaterdag 21 januari om 13.00 uur gaat de Actie Kerkbalans 2017 van start, en we zullen het weten: ruim 100 kerken kerken in heel Nederland zullen hun klokken luiden. Bij de H. Joannes de Doper op de Kerkstraat maken ze er een feestje van. 

Vanaf 12.30 uur wordt eenieder achterin de kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn ontvangen met koffie- of thee-plus. Het programmaatje begint om 12.45 uur. Na een woord van welkom zal een ambassadeur van de r.-k kerk een bemoedigend woord spreken. Wie dat is? Dat is dus een extra reden om te komen. Misschien zijn het er wel twee… Om 13.00 uur worden de klokken feestelijk geluid en wordt er getoost op het succes van deze Actie Kerkbalans 2017.

‘Mijn kerk verbindt’
Het thema van Actie Kerkbalans dit jaar is: ‘Mijn kerk verbindt’. Deze verbindt mensen in roerige tijden, door liefde en in geloof, vroeger, en zeker ook nu anno 2017. Anneke van der Valk, als coördinator Actie Kerkbalans wil de feestelijke start met vele parochianen en andere belangstellenden delen: “In 2017 verlaten we voor het eerst de automatische piloot bij de opzet van deze actie. Daar hoort dit inluidmoment zeker ook bij om meer mensen erbij te betrekken en ook de kerkbalanslopers van onze parochiekern eens in het zonnetje te zetten. Zij ontvangen op die zaterdag 21 januari daar ook hun Kerkbalansmateriaal. En voor het eerst is er ook niet één brief voor alle deelnemende parochianen, maar schrijven we de verschillende doelgroepen op maat aan. Ik ben benieuwd hoe de ontvangers dat zullen beleven, en gaan reageren.”

Samen kerk zijn
Dit inluidmoment is ook een goede gelegenheid voor Protestanten, Rooms-Katholieken en Oudkatholieken om elkaar te ontmoeten en samen te werken. Kerkbalans is immers een gezamenlijke campagne van deze kerkgenootschappen.

Gul geven
Recent werd ook het in het bisdom Rotterdam het rapport ‘Kerk en Armoede’ gepubliceerd waarin duidelijk werd hoeveel geld, maar ook hoeveel uren de Kerken in Nederland bijdragen als het alleen al gaat om de armoedeproblematiek. De deelnemende Kerken roepen dan ook dit jaar al hun leden, maar ook hen die de Kerk in hun wijk of dorp waarderen, op gul te geven voor deze Actie Kerkbalans 2017.

Foto: PR Actie Kerkbalans