KiesKatwijk vraagt in de algemene beschouwingen dit jaar aandacht voor de groeiende kloof tussen (kans)arm en (kans) rijk in onze gemeente.

 

Regeren is vooruitzien en we betreuren het dat dit onvoldoende gebeurt. Op termijn wordt het relatief lage opleidingsniveau in onze gemeente een ernstige handicap en levert het een bedreiging op voor het handhaven van onze welvaart. Helaas wordt er in de politiek veelal pas actie genomen als de problemen zich manifesteren en moet de wal meestal het schip keren.

De sociale onrust rond de vestiging van een permanent AZC in onze gemeente komt volgens ons niet uit de lucht vallen maar is een indicatie van een onderstroom in onze samenleving. Met 25% van de huurders onder de armoedegrens en een bloeiende voedselbank en schuldhulpverlening is er wel iets aan de hand onder het maaiveld. KiesKatwijk roept de andere politieke partijen daarom op om de kop uit het zand te halen. We moeten niet wachten tot straks ook in Katwijk een PVV-achtige partij de macht overneemt en er vervolgens meerdere Udo’s achter de collegetafel zitten.

KiesKatwijk is tot op heden een roepende in de woestijn als het gaat om het realiseren van echt goedkopen huisvesting, het beter in beeld brengen van de sociale situatie van de bevolking, of het investeren in een deltaplan om het opleidingspeil omhoog te brengen in Katwijk. Nog onlangs werd KiesKatwijk verweten dat we denken dat Katwijk achterlijk is. Dat is beslist niet het geval.

Wat wel speelt is dat heel veel jongeren niet alles uit hun aanwezige talenten halen. We hebben in de toekomst zowel gebrek aan echt goede vaklieden als aan hoger opgeleiden. De economie is blijvend veranderd en daarop wordt nog onvoldoende ingespeeld.

Vanuit die gedachte vraagt KiesKatwijk ook aandacht voor de unieke kans die het Unmanned Valley initiatief biedt. Wij wijzen het staatsvandalisme van het Rijksvastgoedbedrijf af die er alles aan doet om ons deze kans te ontnemen. Het motto van onze algemene beschouwing is daarom “Kansen benutten, een fiasco vermijden”.

Dat laatste gaat in onze visie alleen lukken als de gemeenteraad daadwerkelijk als “leeuw” optreedt en niet als een lammetje. Met als plezierige uitzondering af en toe de ChristenUnie, constateren wij echter dat er bij coalitiepartijen vooral sprake is van kritiekloze bewondering. Daarmee helpen wij Katwijk niet verder. Geen enkele democratie kan goed functioneren zonder voldoende weerwerk. In dat verband vragen wij in onze tekst aandacht voor de zorgwekkende belangenverstrengeling tussen de toeristenlobby en aan de andere kant politiek en bestuur.

 

Gerelateerd interview: Interview RTVmagazine met Jaap Haasnoot van KiesKatwijk over drone valley.

Comments

comments

DELEN

5 REACTIES

  1. KiesKatwijk, geen inspraak, geen leden, geen achterban. Hoeveel democratie heeft ù zodat we kansen benutten om een fiasco te vermijden?

    • als we even op de inhoud van de boodschap letten letten Baszw, heeft KiesKatwijk niet echt ongelijk, integendeel.

      • Wat roepen en twitteren kan iedereen! Droes. Dat weet jij veel beter. Heb je geen partij voor nodig. Een volwaardige democratie heeft meer nodig. Partijen met inspraak, met ervaring, met constructie anders krijg je fiasco’s. Dan wordt het KlungelKatwijk of krijg je Noodlokalen.

    • De interne democratie binnen de grote politieke partijen stelt weinig voor. De belangrijkste relatie is die tussen kiezers en de partijen die hen vertegenwoordigen. Iedere kiezer kan bij ons op elke fractievergadering terecht om zijn of haar hart uit te storten. U moet zich meer zorgen maken over het feit dat sommige partijen geïnfiltreerd zijn door de toeristen- en middenstandslobby. Die lobby is er in geslaagd om grote geldstromen uit de gemeentekas naar hun richting om te leiden. Die vervlechting is echt zorgelijk. Lees hier meer over in onze alg. beschouwingen: http://www.kieskatwijk.nl

Comments are closed.