De gemeenteraad heeft destijds bepaalt dat een nieuwe bibliotheek annex theater niet meer dan 11 miljoen euro zou mogen kosten. Zoiets heet in jargon “een taakstellend budget”. Inmiddels is besloten dat er geen echte theaterfunctie mag komen. Dan wordt zo’n bibliotheek natuurlijk een stuk goedkoper. Het budget van 11 miljoen is echter nooit naar beneden bijgesteld. Momenteel is er sprake van een bibliotheek met een bescheiden zaaltje maar wordt de muziekschool min of meer noodgedwongen samen met de bibliotheek onder één dak gebracht. Dat was nodig omdat de Noordzeepassage die het college wil kopen veel te groot is voor een bibliotheek alleen. Tevoren was helemaal niet bedacht dat de muziekschool een andere huisvesting behoefde. Inmiddels wordt deze nieuwe ontwikkeling wel als alibi gebruikt om net te doen of het “taakstellende” budget voor de nieuwe combinatie inmiddels 11,6 miljoen euro bedraagt. Maar dat heeft de gemeenteraad nooit beslist en is dus illegaal ! Ik zou zeggen trek eerst eens 6 ton van het budget af omdat het theater niet is doorgegaan.

De gedachte is dat als de gemeenteraad het plan van eisen accepteert, waarin dit stiekem verhoogde bedrag is opgenomen, men impliciet akkoord gaat met het verhoogde budget. In gewoon Nederlands is daar wel een woord voor. Dat heet sjoemelen.
Dat woord mag best gebruikt worden want voor al de interne uren die gedurende de jaren aan dit rampenproject worden besteed staat een bedrag van 865.800 euro ergens1 in een bijlage in de gemeentebegroting. Deze kosten worden helemaal buiten beschouwing gelaten. Dat zelfde geldt voor de kosten van het inventaris voor de nieuwe bibliotheek. Maar alleen daardoor zou het plafond van 11 miljoen worden overschreden. En dus heeft men die kosten uit het project gelicht en wordt het inventaris buiten de begroting om betaald uit de verwachte opbrengst van de oude bibliotheek.

Het is duidelijk, de bibliotheek gaat veel meer kosten dan de 11 miljoen euro die de gemeenteraad als bovengrens heeft gesteld. Alleen om die redenen kan het project om de Noordzeepassage om te bouwen niet doorgaan. Het wordt gewoon te duur. Dat was voor KiesKatwijk van het begin af aan al duidelijk. Het pand wordt voor veel te veel geld aangekocht. De gemeente heeft zich in de luren laten leggen. En daarnaast is het winkelpand helemaal niet ontworpen voor de nieuwe functies en moeten er dus zeer extreme bouwkundige maatregelen worden genomen. En dan nog blijft het resultaat beneden de maat.

Tenslotte nog iets over het sjoemelen. In het voorstel staat dat het college wil meewerken aan “fiscale optimalisatie” voor de verkoper. Dat is een eufemisme voor sjoemelen want het betekent dat men als gemeente gaat meewerken om rijksbelasting te vermijden. Als er zoveel morele bezwaren zijn tegen zondagsopening van openbare voorzieningen verwacht ik dat het gemeentebestuur ook hier de rug recht houdt en niet meewerkt aan dit soort praktijken.

Jaap Haasnoot
fractievoorzitter KiesKatwijk

Comments

comments

DELEN