Medio mei dit jaar heeft KiesKatwijk aan B&W schriftelijke vragen gesteld over het project “Lean” bij de gemeente Katwijk. Dit naar aanleiding van alarmerende berichten die uit het medewerkers- tevredenheidsonderzoek naar voren kwamen. De beantwoording had de vorm van het bekende ritueel bij de beantwoording van dit type vragen, waarbij een raadslid met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Op de vraag hoeveel arbeidsuren er in het project gestoken werd wilde men toen geen antwoord geven onder het mom van “er is geen urenregistratie”.

Inmiddels is er weer een nieuw rapport opgeleverd in de grote rij van onderzoeken naar de organisatieproblemen van de gemeente Katwijk. In dit cultuurrapport (blz. 14) vonden wij een zinsnede dat elke medewerker een uur per dag besteedt aan Lean. KiesKatwijk is hier erg van geschrokken en kan nauwelijks begrijpen dat dit de werkelijkheid is en dat het management en het dagelijks bestuur van de gemeente dit een goed idee vinden.
Een snelle en zeer conservatieve berekening laat zien dat hiermee een jaarlijks bedrag van ongeveer 3 miljoen euro is gemoeid. Het is op voorhand duidelijk dat dit bedrag niet is terug te verdienen met procesverbeteringen. Daarnaast is het zeer twijfelachtig of het project Lean tot kwaliteitsverbetering leidt. Het project zal gezien de signalen waarschijnlijk zelfs een negatieve invloed op de motivatie en arbeidssatisfactie van medewerkers hebben. Met een aantal nieuwe vragen aan B&W geven wij het college de kans om nu wel serieus in te gaan op deze kwestie.

Een merkwaardige feit is dat de jaarlijkse kostenpost van meer dan 3 miljoen euro overeenkomt met een personeelsformatie van rond de 50 Fte die fulltime bezig is met het project. Een doelstelling van het project is dat het tot een vermindering van de personeelsformatie met 50 Fte moet leiden. KiesKatwijk vraagt zich af waarom niemand bij de gemeente Katwijk ontdekt heeft dat stoppen met het twijfelachtige en mogelijk schadelijke project direct zal leiden tot het vrijvallen van die 50 Fte.
KiesKatwijk vindt dit niet grappig. Op onze website gaan we nader op de kwestie in en we concluderen daar dat aan “individuele mensen en aan de Katwijkse gemeenschap enorm veel materiële en immateriële schade gedaan is”.

Jaap Haasnoot
fractievoorzitter KiesKatwijk
Meer informatie: http://www.kieskatwijk.nl/2016/12/cultuurrapport-laat-geen-spaan-heel-van.html
Bijlage: art 41 vragen aan B&W Katwijk

Comments

comments

DELEN

1 REACTIE

  1. Dit is de typisch de redenatie van iemand die ergens geen verstand van heeft. Zonde want wat er blijkbaar in het cultuurrapport staat is dat men 1 uur per dag actief bezig is hoe de klant zo effectief mogelijk te bedienen. Lean is voor een groot deel een cultuuromslag. En blijkbaar is Katwijk op de goede weg.

    Het is natuurlijk veel te kort door de bocht om dit als kosten op te voeren. Maar het schrijft waarschijnlijk wel lekker vlot. Jaap heeft er in ieder geval niet lang over hoeven nadenken. Die kosten zijn ons dus bespaard gebleven.

Comments are closed.