Onze motie die tot doel heeft om een provinciale snelweg op het tracé van de Tjalmaweg tegen te houden is recent door een overgrote meerderheid in de gemeenteraad aangenomen en omarmd. We gaan als gemeenteraad nu naar de Provinciale Staten om daar onze belangen te behartigen. De Pioniersbaan die het sluip- en vrachtverkeer van de Brouwersstraat moet halen is daar een onderdeel van. En het is ook de bedoeling om de verkeersintensiteit van de Rijnlandroute te verminderen, voor zover deze door onze woonkernen loopt. In de Katwijkse opzet wordt de toekomstige Tjalmaweg geen doorgaande snelweg in een betonnen bak met vier meter hoge geluidsschermen. Er komt een lommerrijke stadsweg met 50 km/uur als snelheidslimiet met uitsluitend bestemmingsverkeer voor Katwijk. Het doorgaande verkeer naar de regio gaat via de Pioniersbaan. Het probleem met de N206 in Katwijk a/d Rijn wordt straks ook makkelijker op te lossen als er alleen bestemmingsverkeer op zit.

Je zou denken dat niemand in de gemeenteraad op het idee zou kunnen komen om tegen die alternatieve inpassing van de Tjalmaweg te stemmen. Toch waren er twee partijen die liever kiezen voor een snelweg met een enorm hoge verkeersintensiteit vlak langs onze wijken.

Maar laten we ons op het positieve concentreren. We trekken dus met acht partijen één lijn om de belangen van onze inwoners te verdedigen. Dit geeft mij een goed gevoel. Het is zo’n belangrijke kwestie dat iedereen moet kunnen snappen dat je hier over partijgrenzen heen voorrang moet geven aan het gezonde verstand. Alleen Gemeentebelangen en Hart voor Katwijk konden dat niet opbrengen, zij hebben tegen de motie gestemd. Als mensen op verdedigbare argumenten een andere mening hebben moet je daar respect voor hebben. Helaas is daar in dit geval geen sprake van. De vage kletspraat van beide partijen liet zien dat ze er geen biet van snappen en dat ze het grote plaatje niet zien. Ze hebben zichzelf met hun optreden gediskwalificeerd als volksvertegenwoordiger.

Dat is zo omdat je in die functie van mensen mag vragen dat ze onderscheid kunnen maken tussen hoofdzaken en bijzaken. De argumentatie was echt bedroevend. Nogmaals, ik zeg dit niet snel. Als mensen andere argumenten hebben of ze anders wegen dan is dat helemaal prima. Maar hier zagen we een pijnlijke vorm van onvermogen gedemonstreerd. Gelukkig overheerst toch het positieve. Acht van de tien partijen gaan de Provinciale Staten onder de aandacht brengen dat Katwijkers ook Zuid-Hollanders zijn.

Jaap Haasnoot
KiesKatwijk.nl

Comments

comments

DELEN