KATWIJK – Het college van B&W schrijft in de Kadernota 2018 het volgende: “De hoge werkdruk is een van de oorzaken gebleken van de geconstateerde aandachtspunten in de organisatie op het gebied van de werkcultuur”. Dit wordt gebruikt als argumentatie om in één klap een personeelsuitbreiding met 50 voltijds ambtenaren aan te kondigen. Ik ben hier namens KiesKatwijk enorm van geschrokken. We geven namelijk al teveel geld uit. Op het laatste nippertje zijn bezuinigingen nog voorkomen door een meevaller in de rijksuitkering. We zijn “gered door de bel”, aldus wethouder van der Spijk. Maar dat is natuurlijk uitstel van executie. Volgend jaar zijn we aan de beurt en dan ga je toch nu niet voor bijna 4 miljoen euro personeel aannemen ? Ex-wethouder van Duijn constateert vertwijfeld vanaf de zijlijn dat CDA-partijgenoot van der Spijk zijn politieke erfenis hiermee bij het groot vuil deponeert.
Het tweede punt van ontsteltenis is dat het college de cultuurproblemen nog steeds bagatelliseert. Er is slechts sprake van “geconstateerde aandachtspunten”. Een complete ramp is een betere kwalificatie dan dat er slechts sprake zou zijn van aandachtspunten. De O.R. van de gemeente heeft recent een dapper en knap stuk opgeleverd waarin ze geen spaan heel laten van het organisatiebeleid. Ik neem aan dat er elders wel wat over te lezen zal zijn. Het college komt naast de geciteerde onjuiste gemeenplaatsen nauwelijks met een onderbouwing voor het vergroten van de personele formatie.
Ik denk dat de analyse helemaal fout is. Het is niet werkdruk die tot cultuurproblemen heeft geleid. Het is net andersom. Door de cultuurproblemen en de verkeerde aanpak van het organisatiebeleid lekt er enorm veel capaciteit (en dus geld) weg, en dat leidt vervolgens tot werkdruk en stress. En dat verergert vervolgens de problematiek weer. KiesKatwijk onderbouwt en beargumenteert zijn standpunten zo goed mogelijk. Daarom heb ik een cijfermatige schatting gemaakt van de personeelscapaciteit die weglekt door de problemen. Daarbij is een schatting gemaakt van het tijdsbeslag dat het leanproject en gedoe rond het cultuurprobleem met zich meebrengt. Er is hier helaas onvoldoende ruimte om dat verder uit te leggen. Kijk op onze website www.kieskatwijk.nl voor de details. Het resultaat is dat jaarlijks iets tussen de 32 en 53 Fte weglekt door de perikelen. Dat is elk jaar minimaal 20 mountainbikebanen van een ton per stuk. Maar als men de organisatie weer op orde brengt kan er natuurlijk ook worden afgezien van de personeelsuitbreiding.

Jaap Haasnoot
fractievoorzitter KiesKatwijk

Comments

comments

DELEN