KiesKatwijk gaat donderdag 12 januari een motie indienen in de gemeenteraad van Katwijk als reactie op de grote bezuinigingen die ophanden zijn bij de regionale kranten van het TMG concern. Zonder de waakhond van de vrije pers is het democratisch gehalte van onze lokaal bestuur minder goed gewaarborgd, aldus KiesKatwijk.

De krant is weliswaar een bedrijf maar de pers vervult ook een maatschappelijke functie. Een betrouwbare informatievoorziening wordt steeds belangrijker in een complexe maatschappij waarbij beïnvloeding en manipulatie via nepnieuws of via desinformatie steeds vaker voorkomt.

Investeren in informatie
Steun aan het bedrijfsleven is geen nieuw fenomeen. Via het economisch beleid steunen gemeenten het bedrijfsleven op allerlei manieren. Net zoals we in dat verband enorme bedragen in de fysieke infrastructuur investeren is het ook zinvol om in de informatie-infrastructuur te investeren als dat een maatschappelijk doel dient.

Geen staatssteun
Uiteraard kan directe of indirecte steun alleen plaatsvinden als er waterdichte garanties en voorwaarden zijn dat we niet aan staatssteun van bedrijven doen. Ook moeten we voorkomen dat de vrijheid of onafhankelijkheid van de pers in het geding zou komen. KiesKatwijk wijst er op dat de lokale pers al zonder problemen gesteund wordt via inkoop van advertentieruimte voor gemeentepagina’s. Ook de lokale en regionale omroepen ontvangen forse subsidies.

Onderzoek
Om de mogelijkheden voor steun aan de regionale pers te onderzoeken is nader onderzoek noodzakelijk. Omdat eventuele ondersteuning van de regionale schrijvende pers ook op die schaal zou moeten plaatsvinden zouden we dat onderzoek graag bij het samenwerkingsverband Holland-Rijnland willen neerleggen. KiesKatwijk vraagt daarom via de motie aan het college van B&W om dit verzoek in dat samenwerkingsverband te bespreken.

Foto: Pixabay