Op 11 september behandelt de gemeenteraad de deal die de gemeente Katwijk met het RVB (voorheen RVOB) wil sluiten om samen het voormalig vliegveld Valkenburg aan de Katwijkse kant te gaan volbouwen.

Om die woningbouw op dat drassige gebied dat flink onder N.A.P. ligt mogelijk te kunnen maken moet je enorm veel geld investeren. Dat geld moet natuurlijk ook ooit weer terug komen en dat kan alleen lukken als er voldoende behoefte is aan de woningen die men wil bouwen en als de mensen over het geld beschikken om ze te kopen. U weet hoe het zit met de woningmarkt en u weet dat bijna alle gemeenten enorm in hun maag zitten met teveel braakliggende bouwgrond. De gemeente Katwijk is daar geen uitzondering op, we hebben nog een voorraad grond voor tientallen jaren in eigen bezit en op de waarde daarvan heeft de gemeente al minstens 40 miljoen euro moeten afschrijven. Een prachtig open en groen gebied opofferen als het voormalig Vliegkamp Valkenburg zou je alleen moeten doen als dat strikt noodzakelijk is en alle andere mogelijkheden in de regio zijn benut. In Katwijk bouwen ze blijkbaar gewoon door omdat het kan. Moet Katwijk een opvangcentrum worden voor de hele regio ?

Aan de andere kant van Den Haag ligt een soortgelijke groene oase tussen Rotterdam en Den Haag op het grondgebied van de gemeente Midden Delfland. Daar heeft men wel de logische conclusie getrokken dat verder doorbouwen niet gewenst is omdat dit de kwaliteit van leven aantast. Op onze website www.kieskatwijk.nl kunt u daar meer informatie over vinden. De burgemeesters van Rotterdam en Den Haag pleiten voor een “metropolitaans park” in het sterk verstedelijkte gebied als groene long om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio niet verder aan te tasten. Dat is precies wat hier ook moet gebeuren. Wat in Midden-Delfland speelt is 100% vergelijkbaar met onze situatie op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Ook CDA-coryfee en voormalig burgemeester van Midden-Delfland Marja van Bijsterveld wil de landschappelijke kwaliteiten van dat gebied behouden. Ze vergelijkt de situatie met het Central Park in New York dat men natuurlijk nooit zal bebouwen. Ik ben benieuwd of de plaatselijke CDA-coryfeeën (en de andere collega’s ) dat inzicht ook op het juiste moment zullen hebben.

Ik ben er niet gerust op want waar ik hier even op wil wijzen is dat de vergadering over Valkenburg voor de zoveelste keer achter gesloten deuren plaatsvindt. Politici mogen dus op straffe van gevangenisstraf geen woord naar buiten brengen over de informatie die ze over deze zaak krijgen. De politiek is daar overigens zelf mee akkoord gegaan, KiesKatwijk heeft er maandag in het Presidium als enige partij tegen geprotesteerd omdat er geen goede redenen voor zijn en omdat de eigen reglementen het zelfs verbieden. Er is absoluut geen sprake van concurrentie met anderen waarbij het naar buiten brengen van cijfers onhandig zou kunnen zijn. Wat er wel speelt is dat men geen rumoer wil omdat het RVB de zaak nog langs allerlei mogelijk kritische rijksinstanties moet loodsen. In gewoon Hollands: “er mogen geen slapende honden worden wakker gemaakt, en zeker geen volksvertegenwoordigers”. Zonder dat ik u mag vertellen hoe het zit kunt u dus constateren dat er blijkbaar iets te verbergen is met betrekking tot organisatorische of financiële constructies. Anders zou je er toch open en eerlijk in het openbaar over kunnen praten ?