Het is overduidelijk dat de kosten van een Kennis- en Cultuurcentrum in de Noordzeepasssage uiteindelijk misschien wel meer dan 14 miljoen euro zullen bedragen. Dat is tegen de afspraak dat er niet meer mag worden uitgegeven dan 11 miljoen. En wat krijg je dan uiteindelijk ? Nou, in ieder geval een belastingverhoging. Het staat verder vast dat je met nieuwbouw op een andere plek voor minder geld meer kwaliteit en meer functionaliteit kunt realiseren. Een ongeschikt oud gebouw renoveren waarin woningen zitten levert teveel beperkingen, risico’s en problemen op. Kosten en baten zijn uit balans. Waarom denkt u dat de eigenaar zo graag van dat gebouw af wil ? Als gemeente in een VVE deelnemen is ook geen goed plan. Daarom is KiesKatwijk met een alternatieve locatie gekomen die veel goedkoper is, waar nieuwbouw kan worden gepleegd en die daarnaast nog vele andere voordelen biedt. Op kieskatwijk.nl kunt u het allemaal lezen.

Om net te kunnen doen alsof de gepresenteerde oplossing aan de opdracht van de raad voldoet moet de SGP-wethouder zich in allerlei bochten wringen. Hij heeft zichzelf blijkbaar toegestaan om “een verkeerde voorstelling van zaken te geven”. Daar is ook een eenvoudiger woord voor. Dat aspect vind ik eigenlijk het meest verbijsterende aan deze zaak. Het is merkwaardig dat de Christelijke partijen en ook GB en D66 hierin meegaan. Ik moet een uitzondering maken voor de CU die een poging heeft gedaan om alsnog de echte cijfers op tafel te krijgen.

Dit zijn de meest stuitende redeneringen:
– De afspraak was dat er niet meer mag worden uitgegeven dan 11 miljoen. Een kostencalculatie van een externe deskundige op onze website laat zien dat we nu al op 13,9 miljoen zitten. We weten met 99% zekerheid dat er nog aanzienlijke “tegenvallers” zullen komen.

– Er wordt net gedaan alsof je bedragen die uit andere potjes dan de spaarpot komen niet hoeft mee te tellen in de totale uitgave.

– Er worden kosten buiten beschouwing gehouden. De kosten voor parkeren en fietsparkeren worden niet meegenomen bij de Noordzeepassage. Bij de locatie Baljuwplein overigens wel omdat deze hemelsbreed 20 meter verder verwijderd zou zijn van de parkeergarage.

– De eigen regels worden bijgebogen. De afschrijvingstermijn wordt bijvoorbeeld verlengd om tot lagere kosten te komen.

Ik beschouw dit gedrag als grensoverschrijdend en normvervagend. Dit is de overheid onwaardig. Wat is het toch dat mensen beweegt tot dit soort grensoverschrijdend gedrag ?

Jaap Haasnoot

KiesKatwijk