Uit onderzoek van KiesKatwijk blijkt dat er in de gemeente Katwijk jaarlijks rond de 40.000 euro aan subsidies wordt verstrekt aan op etnische basis georganiseerde verenigingen.

Het staat iedereen vrij om een vereniging op te richten op welke grondslag en met welke doelstelling ook, mits er geen wettelijke grenzen worden overschreden. Dat is dus voor KiesKatwijk geen punt. Wij zien echter niet op welke gronden er in deze gevallen subsidie zou moeten worden verstrekt. Een Katwijkse vereniging van voormalige Limburgers zou waarschijnlijk ook alleen op dit kenmerk geen subsidie ontvangen.

Gevoelens of opvattingen
Om misverstanden te voorkomen hecht KiesKatwijk er aan duidelijk te maken dat onze wens om deze subsidie te beëindigen niet ingegeven is door welke gevoelens of opvattingen dan ook ten aanzien van de groeperingen die het hier betreft. De achtergrond is dat we in het algemeen tegenstander zijn van etnische categorisering in het beleid dat gericht is op het opheffen van achterstanden of het bevorderen van integratie of emancipatie.

Gelijke monniken en kappen
Ons standpunt hebben we eerder al uitgebreid op papier gezet in onze nota “Gelijke monniken, gelijke kappen”. Een link naar dit rapport is te vinden in het bijgevoegde memo aan B&W waarin we hen vragen om de subsidies af te bouwen. Daarin is ook een link opgenomen naar een informatief rapport over categorisering in het integratiebeleid.

Reden van persbericht

Wij verzenden dit persbericht mede om te voorkomen dat ongeïnformeerde mensen ons met dit initiatief in de hoek van de PVV plaatsen. KiesKatwijk is zeer gemotiveerd om mensen met achterstanden op het gebied van educatie, taal en inburgering verder te helpen. Dat is in het belang van henzelf en van onze maatschappij. Ongerichte subsidiëring van op etnische basis georganiseerde verenigingen helpt daarbij niet en kan zelfs contraproductief werken.

Comments

comments

DELEN