Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de gemeenteraad het huidige AZC een definitieve status wil geven. KiesKatwijk is daar op tegen omdat we het gebied van het huidige AZC niet geschikt achten om er permanente bewoning toe te staan.

Gek genoeg vond de gemeente dat tot voor kort zelf ook want in het Masterplan Valkenburg heeft het gebied een heel andere functie. Er gebeurt dus precies wat wij al voorspeld hebben. Nog voordat er begonnen is om een bestemmingsplan te maken voor het gebied wordt er al afgeweken van de in het Masterplan vastgelegde uitgangspunten.

Als de gemeenteraad haar eigen uitgangspunten verloochent dan zou daar straks een klein woonwijkje voor pakweg 600 personen kunnen verrijzen. Vervolgens kan dat wijkje dienen als een bruggenhoofd en kostendrager voor de woningen waar de RVB het nodige geld mee wil verdienen. De RVB plannen, die zijn samengevat in het Masterplan, zijn op dit moment zonder buitengewone kunstgrepen financieel niet haalbaar. Als men eerlijk en consequent zou zijn dan zou men het AZC gewoon op het voormalige vliegveld en op een plek waar wel een woonfunctie is voorzien realiseren. Iedereen is toch gelijk voor de wet, lees het (toekomstige) bestemmingsplan ?

Blijkbaar niet dus, want die locatie wordt afgewezen “omdat de RVB dat niet wil”. Ook het gebied Katwijkerbroek wordt door de gemeente voor asielzoekers ongeschikt geacht omdat dit een bedrijfsterrein is, en er dus in principe geen woonfunctie is toegestaan. Prima, dat is consequent en voorspelbaar gedrag. Maar eh, waarom wil men daar dan wel het wonen van arbeidsmigranten toestaan ?

KiesKatwijk houdt niet van draaien en wil voorspelbaar zijn. Wonen doen we alleen in gebieden die daarvoor bestemd zijn. Wij zijn voor gelijke behandeling van iedereen en dus zullen we ons tegen een permanent AZC en tegen arbeidsmigranten in Katwijkerbroek verzetten. Wat ons betreft kan de bestaande situatie van een tijdelijk AZC op de huidige locatie overigens nog jaren gehandhaafd blijven. Dat moet voor COA voldoende zekerheid bieden en voor vluchtelingen maakt het niks uit. Katwijk is nu de enige gemeente in Zuid Holland met een AZC en blijkens het onderzoek hebben we nauwelijks ruimte voor zo’n instelling. Laat men dus de bestaande situatie voortzetten en laat het COA de komende jaren gebruiken om elders locaties te vinden in gemeenten met meer mogelijkheden. Katwijk is nu al teveel versteend.