Volgende week wordt in de gemeenteraad een miljoeneninvestering besproken waarbij het plan is om het gemeentehuis helemaal overhoop te gooien en te verbouwen. Onderdeel van de plannen is om de ruimte voor de publieksingang helemaal dicht te bouwen. De investering is qua omvang te vergelijken met die van de geplande nieuwe bibliotheek. Alleen de risico’s voor het geheel vernieuwde ambtenarenpaleis zijn vele malen groter. Waarom hebben we hier dan nog niks over gehoord?
Dat komt omdat men al tijden in stilte bezig is met de voorbereiding en het nu niet langer doenlijk is om de gemeenteraad er buiten te houden. En daarmee komen de miljoenenplannen ook in de publiciteit. Een eerste informatieve vergadering gaf nauwelijks ruimte om de zaak in al zijn aspecten te kunnen bespreken. Daarom heeft KiesKatwijk een aantal kritische vragen ingediend.

Geconstateerd kan worden dat het college van meet af aan (zonder alternatieven te onderzoeken) op één spoor is gaan zitten qua huisvestingsstrategie. Samengevat: “alles moet onder één dak”. Het fundament waarop dat dogma gebaseerd is bestaat uit één vaag tekeningetje (het relatieschema). Er is geen enkele cijfermatige of anderszins onderbouwde redenering die aannemelijk maakt waar dit goed voor is. Het moet blijkbaar omdat het kan.
Er is ook geen vergelijking met een alternatief, waarbij een deel van het personeel op een andere locatie gevestigd wordt. Als je alle ambtenaren in het gemeentehuis wil proppen dan komen daar enorme problemen uit voort. Het oplossen daarvan vergt vervolgens gigantische bedragen. Sommige problemen lijken ook onoplosbaar, er moet bijvoorbeeld minstens drie keer zoveel parkeerruimte komen.

Het gemeentelijk apparaat is niet één bedrijf maar een losse verzameling van een groot aantal kleine clubjes waarvan de meeste in de praktijk helemaal niets met andere te maken hebben. Er is daarom helemaal geen noodzaak om de medewerkers van de Sociale Dienst onder hetzelfde dak als de techneuten van het ingenieursbureau of als de mensen van het groenbeheer te huisvesten. Dat is ook praktisch gezien niet goedkoper maar in dit geval waarschijnlijk duurder.

Verder kan geconstateerd worden dat de voorgenomen verbouwing van het gemeentehuis onderdeel vormt van een veel breder veranderingsproces. Het college wil blijkbaar tegelijkertijd naast of via de verbouwing enorme bezuinigingen realiseren, een cultuuromslag tot stand brengen (b.v. dienend leiderschap, professionaliseren, klantgericht werken, etc.), Het Nieuwe Werken invoeren , processen en werkwijzen veranderen (“Lean”), en een groot ICT project realiseren. KiesKatwijk denkt dat dit geen goed idee is. Het recente Havendrama heeft laten zien dat complexe projecten in Katwijk soms slecht aflopen.

Comments

comments

DELEN

3 REACTIES

  1. Ik heb soms sterk het gevoel dat onze gemeente telkens opnieuw het wiel uit probeert te vinden, kost handen vol geld, daar moeten ze echt eens mee stoppen, blijf gewoon waar je bent, en niet over 4-5 jaar weer roepen dat het anders moet, trek hier lessen uit, en doe gewoon normaal!

  2. Vroeger werden we geregeerd door de Romeinen. Zij zorgden voor rust en orde. Later kwam het leenstelsel met hun eigengereide leenmannen opgevolgd door kardinalen en bisschoppen. Na een rumoerige periode kregen we de regenten en de adel, de periode van graven en baronnen. Veel baronnen trokken zich niets aan van hun meerdere en genoten volop van hun heerlijkheden in hun riante havezathes. Ze vertelden met dampende sigaren op soirees wat ze weer tijdens de jacht geschoten hadden en welke buitenlandse reis ze hadden gemaakt. Die situatie is ook nu weer herkenbaar. Daarom wil Katwijk alles onder 1 dak. Om die baronnen in het Heerenhuys weer naar de Zeeweg te krijgen. Prima besluit, college!

  3. Daar gaan we weer; de geldweggooierij ten top! De kosten worden gegarendeerd verdubbeld met de ‘knowhow’ van de plaatselijke veelverdieners op het gemeentehuis…

Comments are closed.