Katwijk geeft in 2016 ongeveer 16% meer uit aan sociale uitkeringen dan de gemeente van het rijk aan budget ontvangt. De gemeente heeft nu het plan ‘Tekortreductie 2016 en verder’ opgesteld.

KiesKatwijk heeft twee problemen met dit plan. Ten eerste wordt de indruk gewekt dat het pro forma is opgesteld. Het produceren van een plan is een voorwaarde om voor de zogenaamde vangnetuitkering in aanmerking te komen. Het primaire doel is dus zo te zien niet om de werkloosheid terug te dringen maar om een extra uitkering van het rijk te krijgen. Het tweede bezwaar is dat het plan geen plan is. Het is slechts een opsomming van al bestaand beleid dat bovendien onvoldoende effectief gebleken is.

Drie manieren
Dat laatste verbaast KiesKatwijk overigens niet omdat de gemeente slechts op drie manieren de baanloosheid van mensen kan bestrijden. Ten eerste door zelf banen te scheppen. En ten tweede door economische bedrijvigheid aan te trekken en ten derde door maatregelen te nemen die er toe leiden dat mensen beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt.

win-winsituatie
KiesKatwijk heeft gezien dat de gemeente Den Haag een maatregel treft die direct banen oplevert maar die tegelijkertijd ook effect heeft op de effectiviteit van scholen. De gemeente Den Haag trekt vanaf het jaar 2017 structureel een miljoen euro uit om daarmee conciërges bij scholen te kunnen aanstellen. De gedachte is dat hiermee tegelijkertijd twee doelen worden gediend (win-win situatie). Ten eerste is de conciërge een onmisbare factor op de school en daarnaast blijkt dat scholen deze functionaris in veel gevallen niet zelf kunnen betalen. Ten tweede helpt de gemeente hierbij een aantal (moeilijk plaatsbare) mensen (b.v. 45-plussers) aan een baan en scheelt dat uitkeringen.

Idee voorleggen
KiesKatwijk ziet graag dat het Haagse plan ook in Katwijk wordt uitgevoerd. Op 9 februari gaan we dat idee aan de wethouder en de collega-raadsleden voorleggen.

Comments

comments

DELEN