KiesKatwijk wil het plan voor een permanent evenemententerrein van de Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn van harte steunen.

Dat kan geen nieuws zijn want in ons programma uit 2014 staat het volgende: In het gebied Duinvallei wil KiesKatwijk een parklandschap. Hier kan gebruiksgroen, recreatiegroen en sportgroen worden gecombineerd met een evenemententerrein. Nog meer verstedelijking in dit gebied is buiten proportie en daarom ongewenst.

Breder naar openbare ruimte kijken

Om het publieke debat hierover te ondersteunen leggen wij er een paar suggesties naast. We doen daarbij niets anders dan een soort globaal masterplan propageren. Daarbinnen kunnen de initiatieven van burgers worden ingepast. We lopen hiermee dus niemand voor de voeten. KiesKatwijk hoopt dat er hierdoor wat breder naar de openbare ruimte gekeken wordt dan alleen naar een gebiedje voor een evenemententerrein. In het bijzonder willen we het plan van Jan de Lange hier noemen dat op 26 januari met een fraaie tekening in de Katwijksche Post is gepubliceerd. Ons idee is dat je zelfs zou moeten kijken of er geen uitwaaiering richting Valkenburg of Rijnsburg zou kunnen plaatsvinden. Katwijk en omgeving dreigt geheel versteend te worden en daar moet tegenwicht tegen worden geboden.
Onze bedoeling met Duinvallei is dat er een permanent park boven een in de toekomst te realiseren ondertunnelde N206 komt. Parken en bospercelen hebben een flink aantal jaren nodig om tot wasdom te komen. Zorg er dus voor dat de bomen buiten het toekomstige wegtracé blijven. Een open groene ruimte in het park positioneer je uiteraard boven een te verwachten N206 tracé. Deze open ruimte in het parklandschap kan prima worden benut als evenemententerrein. Op die manier kan het park er omheen een permanente functie krijgen. Het op deze wijze inrichten van de openbare ruimte is geen taak die privaat moet worden gefinancierd. De bevolking heeft er al voor betaald via de belastingen.

Tiny houses
In de periferie wil men semipermanente huisvesting voor spoedzoekers realiseren. Wij zijn voorstander van meer huisvesting voor één- en tweepersoonshuishoudens, in ’tiny houses’. Heel Katwijk staat vol met gezinswoningen. De bevolkingsprognoses laten zien dat we met het categorisch uitsluiten van alleenstaanden en kleine huishoudens verkeerd bezig zijn. Betaalbaarheid was voor Dunavie ook geen eerste prioriteit. De hoeveelheid goedkoopste woningen in hun bestand is in een beperkt aantal jaren gehalveerd. Duinvallei kan ook op dat gebied een keerpunt zijn. Waar een wil is, is naast een (ondertunnelde) weg, ook passende sociale huisvesting mogelijk.

Comments

comments

DELEN