De klok die in de vorige eeuw op de gevel hing van het voormalig telefoon- en postkantoor an de Rijnstraat, wordt weer in ere hersteld. Op initiatief van de Wijkraad en de Oranjevereniging van Katwijk aan den Rijn wordt de klok op zaterdag 30 april om 15:30 uur na 33 jaar weer in gebruik worden genomen.

Op de hoek Voorstraat/Groote Steeg (tegenwoordig Rijnstraat 58a/Groote Steeg 2a), staat het voormalig telefoon- en postkantoor van Katwijk aan den Rijn. Het pand werd gebouwd in 1902 naar ontwerp van architect H.J. Jesse. De helft van een bestaand woon- en winkelpand aan de Voorstraat werd gesloopt, het achterste gedeelte in de Groote Steeg bleef staan en de aannemer G. Vooijs bouwt hier het telefoon- en postkantoor tegenaan. In het achterste gedeelte was een woonhuis gevestigd voor de directeur van het kantoor. In 1904 wordt het telefoonnet in Katwijk aan den Rijn gebruik genomen, met vier telefoonaansluitingen: bij van der Gugten & Colijn aan de Voorstraat, bij dokter Hueting aan de Voorstraat, bij het gemeentehuis aan de Voorstraat, en bij de directeur van de Nederlandsche Tiend Maatschappij, de heer De Ridder.

In 1908 leest men in de krant: “Evenals in den toren der Oude kerk te Katwijk aan Zee is thans door den gemeente–uurwerkmaker Verlint, een klok met twee wijzerplaten aangebracht aan den zijgevel van het telephoonkantoor alhier. Het uurwerk dezer klok is van dezelfde constructie als dat te Katwijk aan Zee. Deze klok voorziet in een bestaande behoefte, vooral daar er ook minuten op aangewezen worden. Bovendien is zij aangebracht in het centrum van het dorp van verschillende zijden kan men er op zien, ook des avonds want dan worden de wijzerplaten door gas verlicht. De burgers zijn er zeer mee ingenomen. De Groote Steeg wordt sindsdien ook wel Klokkesteeg genoemd.”

Wanneer het telefoon/postkantoor in 1955 zijn functie verliest, koopt slager Rietveld het pand en wordt de benedenverdieping bij de slagerij getrokken. In 1983 worden de slagerij en het postkantoor weer van elkaar gescheiden als twee aparte panden en vind er een restauratie plaats. Tijdens deze restauratie zijn de wijzerplaten van de muur in de Steeg verwijderd. Deze waren zo in verval geraakt dat ze een gevaar opleverde voor voorbijgangers. Job Aarents, de zoon van dominee Aarents, koopt het voormalige telefoon/postkantoor in 1984. De wijzerplaten en het uurwerk worden door Job Aarents aangetroffen in de schuur. Na bestudering van deze antieke stukken vat Job het plan op om bedrijven, gemeente en particulieren enthousiast te maken om de wijzerplaten te restaureren en de klok in ere te herstellen. De gemeente is nog wel bereid een subsidie ter beschikking te stellen, maar verder blijkt er weinig animo voor het plan te zijn ondanks de wervende artikelen in de krant. Job brengt daarop de wijzerplaten naar het depot van het Katwijks Museum en het uurwerk wat binnen gemonteerd was wordt door de broer van Job, Pieter Jan Aarents gerestaureerd en daarna zorgvuldig opgeborgen. De wijzerplaten hebben tot 2015 liggen wachten in het depot van het museum tot deze door vrijwilligers zijn opgehaald en gerestaureerd. Op 30 april wordt de klok dus weer teruggebracht naar waar hij thuishoort. Na de onthulling kunt ook de tijdelijke expositie “Dit dorp, ik weet nog hoe het was”  bekijken in De Roskam, welke u na de onthulling kunt bekijken.

Aan de restauratie en het terugplaatsen van de klok in de Groote Steeg werkten mee: Wijkraad Katwijk aan den Rijn, Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn, Familie Aarents, Oostingh Staalbouw, Smederij D. van Duijn, Gert Hoek Glas in Lood, P. v.d. Niet installatiebedrijf, GBI van Dijk, Katwijkse Bouwmaatschappij, Firma Kloksgewijs en Firma Colijn.