Verraste en blije gezichten bij Lony de Bakker en Piet Zonneveld toen ze uit hun koorbank werden geroepen. Voorzitter Han van der Geer deed dat aan het einde van de viering van Christus Koning, de dag waarop hun koor Cantemus ook het vijftigjarig jubileum vierde en er ook werd stilgestaan bij het feest van Sint Caecilia, de patrones van de muziek. Zondag 26 november werd zo een werkelijke feestdag voor de parochiekern H. Joannes de Doper in de gemeente Katwijk want ook de onlangs gewijde diaken Peter Winnubst ging voor het eerst in de viering voor op deze locatie.

 Van der Geer: ,,Dat Cantemus ‘laten we zingen’ betekent, hebben deze beide jubilarissen zeker ingevuld. Lony is namelijk al veertig jaar een heel trouw koorlid en altijd bij de alten. Juist dat trouw er zijn bij de repetities en de vieringen dat is dé kracht van ons koor. En Piet begon als koorknaap in Noordwijk, zong ook in Duitsland toen hij daar woonde en officieel zijn er bijna veertig koorjaren bij hem geturfd. Maar gezien zijn gezondheid willen we ook hem nu bedanken voor zijn jarenlange trouwe muzikale inzet.”

Samen vieren… ook na de viering!
Na het overhandigen van de oorkonde, de gouden medaille van de Sint Gregoriusvereniging aan De Bakker en de speciale kaars en de oorkonde van de Sint Gregoriusvereniging aan Zonneveld werden beide koorjubilarissen nog ‘gestruikt’ waarop een klaterend applaus uit de goed gevulde kerkbanken rolde.

Dat applaus was er ook voor diaken Winnubst die uit handen van Leen de Best, voorzitter van de beheercommissie, zijn parochiecadeau kreeg aangeboden. In zijn dankwoordje haalde Winnubst ook een mooie uitspraak aan die zijn stijl van werken kenmerkt: ‘Handen gevouwen… handen uit de mouwen’.

En dat alles op de zondag dat het kerkkoor Cantemus o.l.v. muzikaal begeleider / dirigent Niek van der Meij, met ook diverse oud-leden in de kerk aanwezig, haar koorjubileum vierde. Na afloop was er in ‘de kleine JOANNES’ dan ook een oergezellig samenzijn waar vele handen werden geschud en wangen werden geknuffeld. En natuurlijk vierde Cantemus aansluitend het koorjubileum onder het genot van een natje en een droogje.

Voor meer foto’s van deze viering kunt u terecht op de website van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk www.joannesdedoper.nl onder het kopje ‘Fotogalerij’.

Comments

comments

DELEN