REGIO – Dunea verlaagd opnieuw de drinkwatertarieven. Volgend jaar betalen klanten precies één euro (zonder BTW) voor duizend liter drinkwater. Dit jaar lag de prijs op 1.02 euro per duizend liter.

De achttien aandeelhoudende gemeenten van het drinkwaterbedrijf hebben de nieuwe prijs vastgesteld. Dunea krijgt het voor elkaar om al bijna twee decennia de prijs te laten zakken.

Vastrecht
Ook alle vastrechttarieven dalen. Dat is bijzonder, want met 85 procent van de bedrijfskosten in zuiveringsinstallaties en leidingnetten, heeft het bedrijf veel vaste inkomsten nodig om de kosten te kunnen dekken en benodigde investeringen te kunnen doen. “Met de woningbouw weer op gang en een sterke bevolkingstoename in ons leveringsgebied, gaan meer mensen bijdragen in die vaste kosten en zullen wij de komende jaren in totaal meer water gaan verkopen,” licht directeur Wim Drossaert toe.

Precario en afbouw
De meeste precariotarieven blijven gelijk. Gemeenten mogen tot 2022 belasting heffen op leidingen in gemeentegrond, maar hun tarieven niet meer laten stijgen. Dunea betaalt de precarioheffingen en rekent deze kosten per gemeente door aan de klanten. Slechts enkele gemeenten zijn begonnen met het afbouwen van deze inkomsten.

Op dunea.nl/tarieven is de volledige Tarievenregeling 2018 te vinden.

Comments

comments

DELEN