De kruising Noordwijkerweg – Voorhouterweg kan het verkeer vanuit de zijwegen niet goed afwikkelen. Vooral het verkeer vanaf de Voorhouterweg staat lang stil om linksaf richting Brouwerstraat te kunnen rijden.

Om te onderzoeken hoe dit probleem opgelost kan worden, is een kruispuntanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat op deze locatie en met de hier optredende verkeersintensiteiten een rotonde de beste oplossing is. Op 1 december heeft het college van B&W het projectplan vastgesteld, en daarmee groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van dit plan.

Het kruispunt Noordwijkerweg/Voorhouterweg/Waardlaan ligt op de overgang van de provinciale N449 (Noordwijkerweg) naar de bebouwde kom van Rijnsburg, en is vormgegeven als voorrangskruispunt zonder verkeerslichten. Het probleem van deze inrichting is niet alleen dat de voorrangsrichting invoegend verkeer vanuit de Voorhouterweg lang laat wachten, maar ook dat maatregelen ontbreken om de snelheid op de Noordwijkerweg te verlagen. Direct ten zuiden van de brug over het Oegstgeesterkanaal begint een 30 km zone. Op de N449 is de toegestane rijsnelheid 60 km per uur. Met een dergelijke snelheid wordt vaak ook het kruispunt gepasseerd, waardoor er in het begin van de 30 km zone te hard gereden wordt. Een rotonde verlaagt de snelheid voor de overgang naar de 30 km zone.

Het kruispunt maakt onderdeel uit van verschillende fietsroutes. Hoewel er voor fietsers een tunnel is onder de Noordwijkerweg, blijkt dat veel fietsers toch via het kruispunt oversteken. Vanwege de relatief hoge snelheden van het autoverkeer op de Noordwijkerweg levert dit gevaarlijke situaties op. De gemeente wil daarom ook de situatie voor fietsers veiliger maken.

Het projectplan is op 1 december 2015 door het college vastgesteld. Het komend jaar worden een programma van eisen en een ontwerp voor de rotonde opgesteld. Eind 2016 wordt bekend welke aannemer de rotonde gaat aanleggen, waarna de uitvoering van de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2017 is voorzien.