Nu bij Kustwerk Katwijk is gestart met het aanbrengen van zand aan weerszijden van het eerste deel van de parkeergarage aan de zuidkant verdwijnen de eerste kunstwerken nu al onder het zand.

De overige werkzaamheden van deze week zijn:
– aanleg boardwalk
– terugplaatsen peilbuizen naast de Boulevard
– aanbrengen betonvlechtwerk op dak van de parkeergarage
– storten dak parkeergarage
– bouw voetgangersentrees
– waterdicht maken van de wanden van de garage
– aanleg permanente drainage in de garage
– diverse betonwerken in de garage
– afsluiting Strandweg