Volgende week donderdag 13 oktober organiseert de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer van 10.00 tot 13.00 uur een rondetafelgesprek over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust.

Dit zijn de geplande windmolens vlakbij de Zuid- en Noord-Hollandse kust. Wethouder Jacco Knape van Katwijk en wethouder Gerard Kuipers van Zandvoort zijn vanuit de kustgemeenten de gesprekspartners voor de commissie. “Het is mooi dat de commissie dit gesprek heeft georganiseerd en zoals bekend zal ik vooral wijzen op de plaatsing van meer windmolens verder uit de kust. Het betere alternatief IJmuiden-Ver”, aldus wethouder Knape.

Rondetafelgesprek
Een rondetafelgesprek wordt gebruikt door de leden van de Tweede Kamer om te overleggen met personen en organisaties die betrokken zijn bij een specifiek onderwerp. Dit rondetafelgesprek wordt georganiseerd ter voorbereiding op het algemeen overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu over de Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Het rondetafelgesprek is opgedeeld in blokken, waarin achtereenvolgens de wetenschap, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden worden gehoord door de commissie. Het rondetafelgesprek is openbaar en zal plaatsvinden in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag van 10.00 – 13.00 uur in de Groen van Prinstererzaal. Als u aanwezig wil zijn, kan dat op de publieke tribune. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Comments

comments

DELEN