Stichting Vrije Horizon heeft aan de burgemeesters en wethouders van de kustgemeenten en de leden van de Tweede Kamer de resultaten gepresenteerd van het onderzoek over de plaatsing van windturbines op locatie IJmuiden Ver. De bestuurders willen nu in gesprek met minister Kamp.

“Een echte game changer”, zo noemt wethouder Gerard Kuipers van Zandvoort de onderzoeksresultaten die Stichting Vrije Horizon heeft aangeboden aan de burgemeesters en wethouders van de kustgemeenten en de leden van de Tweede Kamer. De kustgemeenten zijn blij met de positieve cijfers voor de plaatsing van windturbines op locatie IJmuiden Ver. “Al geruime tijd pleiten Bergen, Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort voor deze locatie om windenergie op te wekken. IJmuiden Ver ligt buiten het zicht van de kust en er is ruimte voor het opwekken van veel meer windenergie.”

Steun in de rug
Het onderzoek van ECN dat in opdracht van Stichting Vrije Horizon is uitgevoerd, is voor de kustgemeenten een steun in de rug. IJmuiden Ver blijkt naast een zeer realistisch ook een financieel aantrekkelijk scenario. Wethouder Gerard Kuipers namens de kustgemeenten: “Voor de landelijke politiek is dit belangrijke informatie om te betrekken bij de besluitvorming over de windparken op zee. Deze nieuwe berekeningen en inzichten laten zien dat grote windparken verder op zee niet duurder zijn en zelfs een hogere energieopbrengst hebben. Dit is een kanteling in de discussie over wind op zee. Ik ben blij met de eerste reacties uit politiek Den Haag om deze nieuwe cijfers en inzichten te betrekken bij de besluitvorming.”

Stap voorwaarts in Energieakkoord
Uit het nieuwe onderzoek van ECN blijkt dat de berekende meerkosten voor locatie IJmuiden-Ver kunnen halveren. Aanvullend onderzoek naar schaalvoordelen en windopbrengst geeft aan dat IJmuiden Ver economisch zelfs beter is dan plaatsing op locatie Hollandse Kust, in het zicht van de kust. Realisatie van windenergie op IJmuiden Ver betekent ook een enorme stap voorwaarts in de uitvoering van het Energieakkoord. Bovendien blijkt uit een zeer actuele tender dat de windparken kunnen worden gebouwd voor 41% minder subsidie dan door de minister van Economische Zaken werd berekend. Het eerder gehanteerde argument van meerkosten van IJmuiden Ver ten opzichte van Hollandse Kust komt hiermee te vervallen.

Groene keuze
“We hebben het echt over een win-win situatie. De keuze voor IJmuiden Ver is een groene keuze. We kunnen daar windenergie realiseren voor maar liefst 7,3 miljoen huishoudens. Bovendien wordt de duurzame energie opgewekt op een locatie waar niemand er last van heeft. Dat betekent geen weerstand en geen banenverlies, geen negatieve gevolgen voor de kusteconomie, behoud van het unieke vrije uitzicht en het realiseren extra werkgelegenheid. Het zou gek zijn om deze prachtkans niet te benutten”, aldus wethouder Kuipers van Zandvoort.

Krachten bundelen
De wethouders van de Kustgemeenten sturen de onderzoeksrapporten van Stichting Vrije Horizon door naar de Gemeenteraden. De inzichten uit deze rapporten worden verwerkt in de zienswijzen op de Kavelbesluiten I en II windenergiegebied Hollandse Kust die de gemeenten indienen. Ook sturen de wethouders een brief aan minister Kamp van Economische Zaken met het verzoek de gepresenteerde cijfers serieus te bestuderen. “Als de krachten worden gebundeld en de voorbereidingen voor locatie IJmuiden Ver voortvarend ter hand worden genomen, kan Nederland snel een grote stap voorwaarts zetten in verduurzaming van de energie. Daarvan wordt de energiesector blij, de natuur- en milieuorganisaties, het Energieakkoord krijgt een plus.”

Foto: Gemeente Zandvoort

Comments

comments

DELEN

1 REACTIE

  1. Welke bestuurders komen op 17 september naar Katwijk op de sessie voor het behoud van een open kustlandschap? We hopen u dààr ook te zien en te horen.

Comments are closed.