Vrijdag stond in de Volkskrant te lezen dat windmolens vlakbij de kust nauwelijks effect hebben op het toerisme in de kustgemeenten.

Er is een aanvullend onderzoek gedaan in opdracht van minister Kamp, omdat de Tweede Kamer daar bij motie van de Kamerleden Van Veldhoven en Agnes Mulder op 25 maart 2015 om heeft gevraagd. De kustgemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Zandvoort, Bergen en Castricum zijn verbaasd dat dit bericht in de krant te lezen is. De kustgemeenten hebben namelijk nog de mogelijkheid gekregen te reageren op het conceptrapport. Deze reactie zou volgende week naar het ministerie gestuurd worden. Bovendien vindt er op korte termijn nog een gesprek plaats tussen de minister en de kustgemeenten.

De kustgemeenten hebben twee belangrijke vragen naar aanleiding van de conclusies die de krant trekt:

– Is het effect op het toerisme nog altijd berekend op basis van hetzelfde oude rapport uitgebracht door ZKA waar uit werd gegaan van 30 windturbines van 3MW op 23,5 km uit de kust? In de plannen die nu voorliggen gaat het namelijk om honderden en veel hogere windturbines die dichter bij de kust staan. Dit grote verschil in vertrekpunt zou kunnen leiden tot hele andere conclusies dan de krant nu trekt. Overigens wordt geschreven dat op basis van deze gegevens 0 -10% van de toeristen weg blijft. Dat lijkt weinig, maar dat is een hoog en onderschat aantal toeristen dat verdwijnt uit de kustgemeenten en grote gevolgen heeft voor de kusteconomieën qua investeringen en werkgelegenheid.

– Welke cijfers zijn gebruikt om het alternatief IJmuiden-Ver, waar de kustgemeenten voor staan, te berekenen? Ook hier geldt: zijn dat oude of nieuwe cijfers?

Omdat het gesprek met de minister ook gaat over de uitgangspunten en basisgegevens van het rapport kunnen de kustgemeenten zich niet vinden in de conclusie die worden getrokken in het Volkskrant-artikel. Bovendien is er nog geen definitief rapport door de minister naar de Kamer gestuurd. De kustgemeenten kunnen na publicatie op het rapport reageren en spreken volgende week minister Kamp.

Tenslotte zetten de kustgemeenten zich nog altijd in voor het alternatief IJmuiden-Ver

Meer en grotere windmolens.
Hogere windopbrengst verder op zee.
Met behoud van het vrije uitzicht op de zee..