Kustwerk Katwijk is niet de winnaar van de Gouden Piramide. Industriepark Kleefse Waard won deze jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in architectuur en gebiedsontwikkeling.

Kustwerk Katwijk werd wel als 1 van de 5 genomineerde projecten benoemd als ‘bron van inspiratie voor waterschappen, gemeenten en provincies’.

Uit het juryrapport: ‘Kustwerk katwijk is een opmerkelijk project dat in tal van opzichten bewondering afdwingt. Zie allereerst het resultaat. Vanuit de noodzaak van een nieuwe zeewering viel aan de forse ingreep in het zeefront van Katwijk niet te ontkomen. Toch is de uitkomst zodanig dat we eerder van een verrijking kunnen spreken dan van een aantasting”.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK. In het programma Kunstuur (avrotros) wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de genomineerde opdrachtgevers en hun project.