Vorige week werd de Agemaprijs uitgereikt. Deze prijs voor innovatieve waterbouwprojecten wordt elke vijf jaar toegekend. Kustwerk Katwijk was één van de genomineerden voor deze prijs, maar de Maasvlakte 2 mag zich winnaar 2015 noemen.

Toch had de jury enkel lovende woorden voor Kustwerk: “Met de uitgevoerde zandsuppletie, de bouw van de nieuwe zeewering, gecombineerd met een ondergrondse parkeergarage, de landschappelijke inrichting en het behoud van de oorlogsbouwwerken, is dit een voorbeeldproject voor de realisering van een multifunctionele waterkering. De jury waardeert dat, ondanks de beperkingen, een plan is gerealiseerd dat voldeed aan al de gestelde ambities, waarbij een natuurlijke uitstraling past in de familiebadplaats Katwijk. Volgens de jury onderscheidt het project zich ook door de wijze waarop de hinder tot het minimale is beperkt door de passende waterbouwkundige maatregelen en omgevingsmanagement ondanks de langdurige werkzaamheden.”