De ondergrondse parkeergarage Kustwerk Katwijk heeft de Prix d’Excellence Award 2016 gewonnen. FIABCI Nederland gaat de ondergrondse parkeergarage ook voordragen voor de internationale competitie op het FIABCI Wereldcongres 2017 in Andorra.

De Prix d’Excellence wordt jaarlijks op de verschillende FIABCI wereldcongressen uitgereikt. Naast een oordeel over architectuur, wordt een project ook beoordeeld op de impact op en de voordelen voor de omgeving en de mate waarin het project zich over minimaal 2 jaar sinds de ingebruikname (ook financieel) succesvol heeft bewezen.

De jury over de ondergrondse parkeergarage Katwijk
“De Parkeergarage Kustwerk Katwijk is een zeldzaam voorbeeld van hoe men ondanks de verschillende agenda’s en doelstellingen van verschillende bestuurslagen (gemeente, hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat) door alert en geconcentreerd te opereren erin kan slagen om de diverse doelstellingen zodanig in elkaars verlengde te krijgen dat elk ervan optimaal wordt gediend en er tegelijkertijd een enorme plus uitkomt: een hypermondern geoutilleerde parkeergarage voor meer dan 600 plaatsen die de versterking van het duin voor de kustbescherming dient, de piek van het zomerbezoek opvangt, en ’s winters ervoor zorgt dat het centrum gevrijwaard wordt van teveel blik, met een landschap dat golvend de ingangen bevat en dichterbij strand en zee als een prettig gesitueerd wandelpad zowel contact houdt met de boulevard als met het zicht op zee.”

Veilige en mooie Katwijkse kust
Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Bescherming tegen het water is dus belangrijk. Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldeed niet aan deze normen. Daarom is de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd was de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk was ruimte voor een ondergrondse parkeergarage. De ondergrondse parkeergarage die plaats biedt aan 663 auto’s is uniek in Nederland. De in- en uitritten zijn op een natuurlijke wijze ‘opgenomen’ in het omliggende duinlandschap, De Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. In het project Kustwerk Katwijk werkten gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.

In het project Kustwerk Katwijk maakten OKRA, RoyalHaskoningDHV en Arcadis het ontwerp voor Kustwerk Katwijk in opdracht van Gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Foto: Kustwerk Katwijk