Net als in 2016 kent Katwijk Marketing het KW! Label toe aan lokale evenementen die bijdragen aan een positief imago voor Katwijk.

Op maandag 29 februari werd bij Marina Rijnsburg aan 9 evenementen het certificaat uitgereikt dat bij het label hoort.

De meeste organisaties kregen het label ook in voorgaande jaren al, maar er zijn ook twee nieuwe organisaties: Katwijk Fietst! en SAR Katwijk. “We hebben weer twee mooie nieuwe evenementen aan het KW!-rijtje mogen toevoegen”, zegt citymanager Piet de Vries. “Katwijk Fietst is een jong en sportief evenement, dat bestaat uit meerdere onderdelen voor een aantal zeer diverse doelgroepen. Het evenement is sinds de eerste editie twee jaar geleden flink gegroeid, maar de organisatoren hebben nog grotere ambities. Het label is voor hen een blijk van waardering en tegelijk een aanmoediging om vooral zo door te gaan. Met SAR Katwijk waren al eerder gesprekken en we zijn blij dat zij dit jaar een aanvraag hebben ingediend. Het is een evenement met een duidelijke maatschappelijke invalshoek, maar ook met een enorme uitstraling. Een evenement dat ieder jaar vele duizenden bezoekers op de been brengt. We kennen hen het label met veel overtuiging toe”.

Het KW! Label zegt iets over de maatschappelijke rol die een evenement vervult. Het wordt toegekend aan organisaties die bereid zijn om samen te werken, verder te kijken dan hun eigen belangen en die actief bijdragen aan het verbeteren van de uitstraling van onze gemeente. Het label is voor potentiële sponsors en andere partners een aanbeveling tot samenwerking.

In 2015 waren er ook 9 KW! evenementen: de Katwijkse Oranjefeesten, BeachPower!, Paardenmarkt Rijnsburg, de Kippen- en Kuikenloop, de Toeristenmarkt, het Noordzee Zomerfestival en de Flower Parade Rijnsburg kregen het label dit jaar opnieuw toegekend. De Visserijdagen en Haringrock vroegen het label in 2016 niet meer aan.
Het label wordt alleen op aanvraag door Katwijk Marketing toegekend. De Vries: “Er worden in Katwijk nog veel meer evenementen georganiseerd. Wij denken dat er nog meer goede kandidaten zijn voor het label. We zijn ook met een aantal van hen in gesprek. We hopen dat hier voor 2016 nog een of twee aanvragen uit voortkomen. Maar wij nodigen ook andere organisaties die aan de voorwaarden voldoen van harte uit om een aanvraag in te dienen.”

De voorwaarden zijn te vinden op de website www.vvvvkatwijk.nl of op te vragen bij Katwijk Marketing via info@katwijkmarketing.nl.