KATWIJK – Op donderdag 8 maart vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Dit is de laatste vergadering voor de verkiezing op 21 maart. Op de agenda staan 6 debatten en 7 besluiten. Er is anderhalf uur gepland voor een debat over de integrale ruimtelijke verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar. De raad neemt hier ook direct een besluit over.

Andere besluiten gaan onder andere over herinrichting parkeerterrein Dorpshuis Valkenburg, herinrichting Hoftuinplein, herhuisvesting RTV Katwijk en herinrichting openbare ruimte Hoornespassage.

19.45 – 21.15 uur: Integrale ruimtelijke verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar
19.45 – 20.30 uur: Evaluatie aanvullend marketingbudget Katwijk Marketing
20.30 – 21.15 uur: Aanvraag vangnetuitkering 2017
20.30 – 21.15 uur: Nota reserves en voorzieningen 2018-2022
21.15 – 2 2.00uur: R-net eindhalte en keerlus Boulevard en locatiekeuze tunnel langzaam verkeer Zeeweg
21.15-22.00 uur: Voortgangsnotitie Maatschappelijke Agenda

Besluitvorming
Vanaf 22.00 uur neemt de raad besluiten over:

Krediet herinrichting parkeerterrein Dorpshuis Valkenburg
Integrale ruimtelijke verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar
Kredietaanvraag herinrichting Hoftuinplein en afkoppeling riolering
Herhuisvesting RTV Katwijk
Herinrichting openbare ruimte Hoornespassage
Invulling toezeggingen en amendement uitbreiding personeelsformatie
Krediet voor aanleg Verlengde Westerbaan
Op de agenda staat 23.30 uur als eindtijdstip van de vergadering.

Comments

comments

DELEN