Lions Club Katwijk is zo enthousiast over het initiatief van Achtzaam, dat zij de stichting 6000 euro geschonken hebben. Dankzij deze gift kan Achtzaam tien ouderen een jaar lang gratis op weg helpen. 
 

Mirjam Paap en Fleur van den Horn, oprichters van Achtzaam, geven aan hoe hard de aanpak van eenzaamheid nodig is: “In Nederland zijn 1 miljoen ouderen eenzaam. 200.000 zijn zelfs extreem eenzaam. Het blijkt dat zij maar 1 keer per maand iemand spreken. Het is toch niet te geloven dat zoveel mensen in Nederland eenzaam zijn? Ook in Katwijk zijn veel ouderen eenzaam, meer dan men vermoedt. Veelal kunnen deze mensen er zelf helemaal niets aan doen. Het overkomt je, doordat bijvoorbeeld een partner wegvalt, je ziek wordt of doordat je gewoon ouder bent. Je wordt eenzaam en komt daar zelf niet uit. Daar willen wij iets aan doen! Wij zetten ons sinds een jaar geheel vrijwillig in om eenzame en/of kwetsbare ouderen weer in contact te brengen met anderen. Inmiddels hebben wij vele vrijwilligers aan ons verbonden. En het is geweldig dat wij nu ook steun ontvangen van de Lions Club Katwijk. Samen kunnen wij de eenzame ouderen de oprechte aandacht schenken die zij zo hard nodig hebben. Ofwel: achtzaam zijn. Door de steun van de Lions Club Katwijk kunnen wij 10 kwetsbare ouderen een jaar lang gratis begeleiden.”

Jan Rezelman, van Lions Club Katwijk over Achtzaam: “Als Lions Club Katwijk zijn we zeer betrokken bij de mensen in ons eigen dorp Katwijk. Zeker bij de mensen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken, zoals eenzame ouderen. In dit geval hebben we in stichting Achtzaam een club gevonden die we graag ondersteunen met hun waardevolle initiatief. Wat ons met name aanspreekt is dat de ouderen aandacht krijgen en ook een extra zetje om weer meer verbonden te raken met de wereld om hen heen!”

Mocht u iemand aan willen melden bij Stichting Achtzaam, dan kan dat via info@achtzaam.nl of 0900-314 88 88. Meer informatie is te vinden op www.achtzaam.nl.