Op 9 februari hebben zes colleges het voorgenomen besluit bedrijfsplan Servicepunt Werk aangenomen. De colleges willen met het Servicepunt Werk regionale kennis, kunde en capaciteit op het gebied van re-integratie en werk bundelen.

Het doel is dat werkgevers en werkzoekenden zo vanuit één loket worden bediend. Servicepunt werk (SPW) geeft hiermee uitvoering aan de Participatiewet in de Bollenstreek.

De opdracht voor het schrijven van het bedrijfsplan is gegeven door zes betrokken wethouders van de Duin- en bollenstreek, de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Teylingen en Lisse. Zij hebben opdracht gegeven om op basis van de contourennota een bedrijfsplan SPW te schrijven. Het streven is om in de zomer van 2016 van start te gaan.

In het bedrijfsplan valt het Servicepunt Werk onder de gemeenschappelijke regeling van de Kust-, Duin- en Bollenstreek, waar ook MareGroep deel van uitmaakt. Het streven is om een efficiënte en zorgvuldige organisatie neer te zetten.
Met de start van het SPW worden werkgevers en werknemers sneller met elkaar in contact gebracht. Deze ontwikkeling is niet van invloed op het aantal arbeidsplaatsen van de huidige kwetsbare medewerkers bij MareGroep.

In februari en maart volgen het adviestraject van de ondernemingsraden. Het betreft de adviezen van de ondernemingsraden van MareGroep, de intergemeentelijke sociale dienst Bollenstreek (ISD) en Katwijk. Dan volgt de bespreking van het bedrijfsplan SPW in de raadscommissies.