“Het voelt als een logische stap”, zegt Nelly Smits nu ze na 4 jaar het fractievoorzitterschap van de PvdA Katwijk overdraagt: “Matthijs is er klaar voor”. Samen zullen de PvdA’ers het sociaal democratische geluid in de gemeenteraad blijven vertolken.

De fractie van de PvdA kent naast de raadsleden Nelly Smits en Matthijs van Tuijl ook nog burgercommissielid Dick van Wielink. Een kleine fractie in de Katwijkse gemeenteraad, maar wel één die regelmatig van zich laat horen. De PvdA zal ook met haar nieuwe fractievoorzitter blijven opkomen voor mensen die ons het hardst nodig hebben. Er is bijvoorbeeld veel veranderd op het gebied van zorg en werk, maar wanneer de gemeente dan 2 miljoen euro hierop overhoudt dan vindt de PvdA dat dit geld niet zomaar mag verdwijnen.

“Als PvdA vinden we dat geld wat voor de zorg, jeugd en werk en inkomen is ook daarbinnen moet worden besteed en niet naar andere dingen mag gaan”, aldus Matthijs van Tuijl. De PvdA heeft bijvoorbeeld voorgesteld om te kijken naar de bijstandsnorm, maar er zou ook gedacht kunnen worden aan een fonds waar mensen gebruik van kunnen maken als ze het nodig hebben. Zeker wanneer zoveel mensen in Katwijk onder de armoedegrens leven kan en mag je daar niet omheen.

De PvdA heeft zich tijdens de verkiezingen van 2014 hard gemaakt voor goede voorzieningen in alle kernen en dorpen van Katwijk. Daarom is het ook zo belangrijk dat het college, mede op aandringen van de PvdA fractie, in het najaar aan de slag gaat met een lokale inclusie agenda. Dit houdt in dat de gemeente plannen gaat maken om mensen met en zonder een beperking (nog meer) kansen te geven om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in onze samenleving.

Voor deze en andere onderwerpen zal de PvdA zich sterk blijven maken met Matthijs van Tuijl, sinds eind 2011 raadslid voor de PvdA, vanaf nu als fractievoorzitter. Maar zoals hij zelf ook aangeeft “met Nelly. Het is goed dat zij met al haar ervaring in de gemeenteraad zit. Ik heb er zin in om dit samen met haar, Dick en de mensen om ons heen op te pakken.”

Comments

comments

DELEN